Ona muhakkak iman edecektir, ayetindeki fiil geçmişe mi yoksa geleceğe mi yöneliktir?

Tarih: 23.03.2019 - 20:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

Nisa 4/159'daki fiil geçmişe mi yoksa geleceğe mi yöneliktir?
Nisa 159 'daki ehli kitaptan herkesin ölmeden iman edeceği anlamına gelen ayetteki fiil "iman etmeyecek" mi yoksa "iman etmemiş" anlamındadır. Daha açık olarak şöyle diyeyim: Ehlikitaptan ölümünden önce iman etmeyecek kimse yoktur mu yoksa iman etmemiş kimse yoktur mu hangisi. Eğer geleceğe yönelikse Hz. İsa (as)’ın nüzulüne bu ayet sağlam bir delildir olur benim için.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.” (Nisa, 4/159)

- Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Allah Hz. İsa’yı kudretiyle göğe çıkarmıştır. Bulunduğu hususi yerinde ruh ve bedeniyle hayattadır. Kıyametten önce Allah onu tekrar dünyaya gönderecektir. Muharref Hristiyanlığın caiz gördüğü Domuz, Haç, teslis inancı gibi yanlış uygulamalara son verecek ve Kuran’la amel edecektir.

- Ayetin metninde geçen “Le yüminenne (bihi)” fiili geleceğe ait bir fiildir.

Bu fiilin başına “Lam-ı kasem = yemin lamı/veya tahkik lamı”,  sonuna tekit “Nunu” getirilmekle bu olayın kesin olarak vuku bulacağına dair  hükmü pekiştirilmiştir.

- Bunun geçmiş zamana ait kalıbı “Âmene”dir. Onun için ayetteki fiilin geçmiş zamanla bir ilgisi yoktur.

- Bununla beraber, ayetteki “ölümünden önce” mealindeki ifadede yer alan zamirin, Hz. İsa veya ehli kitaptan olanlar şeklinde farklı yorumlanmıştır. (bk. Taberi, Razi, el-Bikai, Maverdi, ilgili yer)

İlave bilgi için tıklayınız:

İsa (a.s.)'ın nüzulü ve Mehdi (a.s.)'in gelmesi ile ilgili açık ayet var ...

Hz. İsa (as) hakkında hadisler mütevatir midir? | Sorularla İslamiyet

Hz. İsa aleyhisselamın inmesine inanmak gerekli midir? Delilleri ...

Hz. İsa, kıyamet kopmadan önce tekrar yeryüzüne inecek mi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun