"O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir." (Ahzab, 33/43) ayetini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 27.01.2013 - 14:20 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ahzab suresinin ilgili ayetinde yer alan ifadelerden benzer fakat farklı manalar anlaşılmıştır:

Mesela: “Allah size salat eder.” cümlesi: “Allah sizi över; size rahmet eder; size ikramda bulunur; sizin günahlarınızı affeder.” şeklinde farklı, ama manaları birbirine yakın dört açıdan açıklanmıştır.

Keza, “melekler de (size salat eder)” cümlesinden, alimler “Meleklerin insanlar için dua ettiklerini veya bağışlanmaları için Allah’a yalvarıp yakardıklarını...” anlamışlardır.

Yine “sizi karanlıklardan nura çıkarır” cümlesi, “Küfrün karanlığından imanın nuruna veya dalalet karanlığından hidayet nuruna yahut cehennem karanlığından cennet nuruna çıkarır.” şeklinde anlaşılmıştır. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

İnsanların imtihanda başarılı olmaları için, Allah’a yakınlık mertebesini kazanmaları gerekir. Bu mertebeye çıkmak için de bir vesile ile tevessül etmeleri gerekir. En güzel vesile ise, insanların işledikleri kendilerinin salih amellerdir. Bunların takviyesi için de melekler gibi masum varlıkların dua ve istiğfar ile katkı sağlamları önem arz etmektedir.

Bütün bu vesilelerin kabul edilmesi için Allah’ın sonsuz rahmetine ihtiyaç vardır. Zira tüm vesileler noksanlıktan kurtulamazlar. Bu ayette bu tevessül silsilesine vurgu yapılmıştır.

Önce surenin 41-42. ayetlerinde,

 “Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin, O’nu sık sık anın. Sabah akşam O’nu takdis ve tenzih edin.”

çağrısıyla müminler salih amel işlemeye davet edilmiştir. Sonra 43. ayette, insanların amellerinden daha üstün olan meleklerin dualarına ve ardından da en üst vesile olan sonsuz rahmete vurgu yapılmış ve müminlerin kurtuluş akçelerinin zirvesine ve asıl kaynağına işaret edilmiştir:

“O’dur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için feyiz ve rahmet indirir, melekleri de sizler için dua ederler. O, müminlere gerçekten pek merhametlidir.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun