Namazda okunan sure ve dualarda tecvit kurallarına uymanın hükmü nedir?

Tarih: 19.06.2018 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

​1. Namazın kıyamında okunan sureleri tecvidli okumanın hükmü nedir?
2. Kıyamın dışındaki dua ve tesbihatlarda tecvid kurallarına uymanın hükmü nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tecvid: Kur'an-ı Kerim okurken harfleri mahreçlerinden ve kendine ait özellikleri yansıtacak şekilde çıkartarak okumaktır. Hz. Peygamber (asm) de Kur'an-ı Kerim'in tecvidle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak, bu kimselere iltifatta bulunmuştur.

Mesela, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mesud için şöyle buyurmuşlardır:

 "Kim Kur'an-ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mesud'un kıraatini okusun." (İbn Mace, Mukaddime, 11, no: 138)

Buna göre Kur'an okuyan kişilerin Kur'an-ı Kerim’i tecvit üzere okumaya çalışmaları ve bu konuda gerekli özeni göstermeleri gerekir.

Namazda ve namaz dışında Kur'an-ı Kerim'in tecvit kaidelerine riayet edilerek okunması teşvik edilmiştir. Her müminin gücü yettiği kadar Kur'an-ı Kerimi tecvit kurallarına göre öğrenip okumaya gayret etmesi gerekir.

Tecvit kurallarını öğrenme imkanı olmayanlarla, kelimeleri bu kurallara göre telaffuz edemeyenlerin, Kur'an'ı okuyabildikleri kadarıyla okumalarında bir sakınca yoktur.

Ancak günümüzde tecvitli okuyanları elektronik imkanlarla dinleyerek ve yüzünden takip ederek düzeltme imkanları çok fazladır.

Namazda Kur'an’dan bir bölüm okumak farzdır. Bu farzın yerine getirilmiş olması için, Kur'an’ın doğru, usulüne uygun olarak okunması gerekir.  Usulüne uygun okuyabilen bir kişinin tecvit kurallarına riayet etmeden veya özensiz okuması, bazı durumlarda namazın bozulmasına sebep olabilecektir.

Ancak Kur'an'ı tecvidli ve usulüne uygun olarak okuyamayan kişiler, ilk fırsatta düzgün okumayı öğrenmeye çalışmalıdırlar. Bu şekilde düzgün okumayı öğrenene kadar ise, yapabildikleri kadarıyla okuyarak namazlarını kılmalıdırlar.

Dolayısıyla, "tecvidsiz olarak kılınan namazlar geçersizdir, bu şekilde namaz kılınmaz" şeklinde genel bir değerlendirme doğru değildir.

Nitekim, öğrenme aşamasında olan ve doğrusunu okumakta zorluk çeken kimselerin bazı harfleri iyi telaffuz edememeleri ve tecvit kurallarını yapamamaları namazı bozmaz.

Tecvit kurallarını öğrenme imkanı olmayanlarla, kelimeleri bu kurallara göre telaffuz edemeyenler, okuyabildikleri kadarıyla okuyarak namazlarını kılarlar.

Bununla birlikte en azından namazda okunan sure ve duaların usulüne uygun olarak okunuşunu öğrenmeye gayret etmek gerekir.

Namazda okunan dualarla ilgili de esas olan usulüne uygun okumaktır. Ancak usulüne uygun okuyamayan bir kişinin de namazı geçerlidir.

Fakat, usulüne uygun okumaya gayret edilmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okumanın hükmü nedir?
Tecvid nedir, konuları ve hedefleri nelerdir, tecvidi öğrenmek ...
Namazda tecvitsiz Kur'an-ı Kerim okumak namazı bozar mı? Tecvid ...
Tecvide dikkat etmeyen (bilmeyen) imama uymak caiz midir ...
Kur'an-ı Kerim ve duaları tecvidli okumak şart mı?
Namazın kıraatinde yapılan hatalar (Zelletü'l-kâri) hakkında detaylı ...
Tecvid kaideleri hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun