Namazda okunan sure ve dualarda tecvid kurallarına uymanın hükmü nedir?

Tarih: 19.06.2018 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

​1. Namazın kıyamında okunan sureleri tecvidli okumanın hükmü nedir?
2. Kıyamın dışındaki dua ve tesbihatlarda tecvid kurallarına uymanın hükmü nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tecvid: Kuran-ı Kerim okurken harfleri mahreçlerinden ve kendine ait özellikleri yansıtacak şekilde çıkartarak okumaktır. Hz. Peygamber (asm) de Kuran-ı Kerim'in tecvidle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur.

Mesela, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mesud için; "Kim Kur'an-ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mesud'un kıraatini okusun." (İbn Mace, Mukaddime, 11, no: 138) buyurmuşlardır.

Buna göre Kuran okuyan kişilerin Kuran-ı Kerim’i tecvid üzere okumaya çalışmaları ve bu konuda gerekli özeni göstermeleri gerekir.

Namazda ve namaz dışında Kuran-ı Kerim'in tecvid kaidelerine riayet edilerek okunması teşvik edilmiştir. Her müminin gücü yettiği kadar Kuran-ı Kerimi tecvit kurallarına göre öğrenip okumaya gayret etmesi gerekir.

Tecvit kurallarını öğrenme imkanı olmayanlarla, kelimeleri bu kurallara göre telaffuz edemeyenlerin, Kuran'ı okuyabildikleri kadarıyla okumalarında bir sakınca yoktur.

Ancak günümüzde tecvitli okuyanları elektronik imkanlarla dinleyerek ve yüzünden takip ederek düzeltme imkanları çok fazladır.

Namazda Kuran’dan bir bölüm okumak farzdır. Bu farzın yerine getirilmiş olması için, Kuran’ın doğru, usulüne uygun olarak okunması gerekir.  Usulüne uygun okuyabilen bir kişinin tecvid kurallarına riayet etmeden veya özensiz okuması  bazı durumlarda namazın bozulmasına sebep olabilecektir.

Ancak Kuran'ı tecvidli ve usulüne uygun olarak okuyamayan kişiler, ilk fırsatta düzgün okumayı öğrenmeye çalışmalıdırlar. Bu şekilde düzgün okumayı öğrenene kadar ise, yapabildikleri kadarıyla okuyarak namazlarını kılmalıdırlar.

Dolayısıyla, "tecvidsiz olarak kılınan namazlar geçersizdir, bu şekilde namaz kılınmaz" şeklinde genel bir değerlendirme doğru değildir.

Nitekim, öğrenme aşamasında olan ve doğrusunu okumakta zorluk çeken kimselerin bazı harfleri iyi telaffuz edememeleri ve tecvid kurallarını yapamamaları namazı bozmaz.

Tecvid kurallarını öğrenme imkanı olmayanlarla, kelimeleri bu kurallara göre telaffuz edemeyenler, okuyabildikleri kadarıyla okuyarak namazlarını kılarlar.

Bununla birlikte en azından namazda okunan sure ve duaların usulüne uygun olarak okunuşunu öğrenmeye gayret etmek gerekir.

Namazda okunan dualarla ilgili de, asl olan usulüne uygun okumaktır. Ancak usulüne uygun okuyamayan bir kişinin namazı geçerlidir.

Fakat, usulüne uygun okumaya gayret edilmelidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okumanın hükmü nedir? | Sorularla İslamiyet

Tecvid nedir, konuları ve hedefleri nelerdir, tecvidi öğrenmek ...

Namazda tecvitsiz Kur'an-ı Kerim okumak namazı bozar mı? Tecvid ...

Tecvide dikkat etmeyen (bilmeyen) imama uymak caiz midir ...

Kur'an-ı Kerim ve duaları tecvidli okumak şart mı? | Sorularla İslamiyet

Namazın kıraatinde yapılan hatalar (Zelletü'l-kâri) hakkında detaylı ...

Tecvid kaideleri hakkında bilgi verir misiniz? | Sorularla İslamiyet

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun