Namazda farz olan kıraat ne kadardır? Namazda kıraat farz, ama bu farziyet sadece Fatiha'yı ya da Fatiha suresinin ilk üç ayetini okumakla biter mi?..

Tarih: 08.03.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kıraat, namazda, kıyam hâlinde, yani, ayakta iken Kur`an-ı Kerîm`den bir veya birden fazla âyet okumaktır. Namazda en az bir âyet miktarı Kur`an okumak farzdır.

Ancak âyet iki veya daha çok kelimeli olmalıdır. Tek kelimeli âyetle namaz sahih olmaz. Fâtiha sûresini ve en az üç âyet okumak ise, vâcibdir.

Bir âyet-i celîleden başkasını okumağa gücü yetmeyen kimse o âyet-i kerîmeyi İmam-ı A`zam`a göre bir kere okur. Bir rek`atta üç kere tekrar etmez. İmameyn`e göre ise tekrarlar.

Fakat üç âyet bilen kimsenin aynı âyeti üç kere tekrar etmesi, İmameyn`e göre de câiz olmaz.

Âyete`l-Kürsî gibi uzun bir âyetin bir kısmını bir rek`atta, diğer kısmını da diğer rek`atta okumak, sahih olan görüşe göre câizdir. Fakat yapmamak daha efdaldir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Farz namazlarda fatihadan sonra en az kaç ayet okumamız gerekir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun