Namaz, Müslümanların başına bela mı?

Tarih: 09.03.2022 - 09:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İsmini vermeyeceğim ama kendine Hoca (!) denilen biri, Maun 4. ayeti kendi diliyle şöyle ifade etmiş:
“Namazı Müslümanların başına bela ettiler.”, demiş sonra da “Namaz dinin direğidir, diyerek Namazı Müslümanların başına bela ettiler.” diye eklemiş. Arkasından da namaz kılan Müslümanların bazı hatalarını da sayıp dökerek, iddiasına delil getirmeye çalışmış.
- Buna ne dersiniz? Namaz Müslümanların başına bela mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namazın Müslümanların başına bela olduğunu düşünen kimselerin, en kısa zamanda bu yanlışlarında tövbe etmeleri zorunludur. 

“Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın müminin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse, besbelli bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab, 33/36)

mealindeki ayette çok önemli bir uyarı vardır.

Kur'an’da sadece tekil ve cemi isim olarak “salat-salavat” kelimesi 83 defa zikredilmiştir. Namazın, kulluğun zirvesi kabul edilen miraçta farz olması, bu ibadetin Allah katında ne kadar önemli olduğunu göstermeye kâfidir. 

“Ey iman edenler! Allah'a ve Resul’üne itaat edin. Kur'an’ı ve Resulullah’ın öğütlerini işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin!” (Enfal, 8/20)

mealindeki ayette, gerek ayet gerek hadislerde bildirilen ilahi hükümleri bildikten sonra, onlardan yüz çevirmenin iman şuuru ile bağdaşmadığına işaret edilmiştir.

Soruda yer verilen bu sözler, bırakın ilim sahibi bir Müslümanı, ilim sahibi olmayan bir Müslümanın bile söylememesi gereken çok açık hatalardır.

Burada söylenen sözlerin dini risk taşıdığını gösteren yüzlerce delil vardır.

Fakat çok açık olan bu konu hakkında fazla izahın israf olduğunu düşünüyoruz ve kısa kesiyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun