Namaz kılarken cinler ve melekler cemaat olur mu? Bir insana Anne ve Babasıyla konuşmaması için zorla yemin ettirilirse o kişinin yemini yemin sayılır mı?

Tarih: 13.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Kur’an’da bu konuda açıkça ifade edilen böyle bir bilgi yoktur.

Tirmizî’nin Hz. Ali’den naklettiğine göre, Peygamberimiz (a.s.m) ikindi namazından önce dört rekat namaz (sünnet) kılardı, bunların arasını -mukarreb meleklere, ona tabi olan Müslümanlara, müminlere- verdiği selamla ayırırdı (yani ikişer rekat olarak kılardı, ki Şafii mezhebi bunu esas almıştır).

Fıkıh kaynaklarında bu bilgiyi bulmak mümkündür. Mesela, Muğni’l-muhtaç’ta(2/410-412) da konuyla bu hadis esas kabul edilmiş ve şu bilgilere yer verilmiştir: “Namaz kılan kimseler -imam olsun cemaat olsun-, sağa sola selam verirken, hem de -sağında, solunda bulunan- insanları, cinleri, melekleri niyet ederek selam verir. İmam ile cemaat, bu selamla aynı zamanda kendi aralarında da selamlaşmış olurlar.”

Bizim yanlışlarımız onların namazlarına tesir etmez. Kaldı ki onlar da -eğer gerçekten cemaat olmuşlarsa- cemaat olarak imamın yanlışlarına, sehivlerine dikkat ederler. Bu husus bilgi hattımızın dışındadır.

2. Bir kişi yemin de etse, anne-babasıyla konuşmazsa günaha girmiş olur. Bu sebeple, eğer ikrah/zorlama şartları (hayatî tehlike, ağır eziyet gibi durumlar) gerçekleşmişse, bu durumda kefaret ödemeden konuşabilirsiniz. Şayet bu ikrah şartları tahakkuk etmediyse, bu durumda yine -yeminin kefaretini verir ve anne-babanla konuşursunuz. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (asv) şöyle buyurdu: “Kim bir konuda yemin eder de, sonra diğerinin (yemine konu olan hususun tersi olan şeyin) daha hayırlı olduğunu görürse, bu daha hayırlı olan işi yapsın ve yeminin kefaretini versin.”(bk. Mecmau’z-Zevaid, 4/183; Neylu’l-Evtar, 8/237)

3. Cinlerden Peygamberimizi (asv) görüp iman edenler de sahabelerden sayılır. Onların kâfirleri ile müminleri arasında savaşların olup olmadığına dair elimizde açık bir bilgi yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun