Mutezili idaresindeki bir mahkemede, Ehl-i sünnet bir kâdı görev alabilir mi?

Tarih: 07.12.2014 - 10:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an-ı kerim mahluktur, inancının hakim olduğu Mutezili idaresindeki bir mahkemede, Ehl-i sünnet bir kâdı görev alabilir mi; câiz mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnet âlimleri, prensip olarak Mutezile dahil “sapık” fırka mensuplarını tekfir etmezler, onlara kafir demezler. Bunlar, ehl-i kıble oldukları için -açıkça küfre girenleri hariç- fasık mümin kabul edilir.

“Ehl-i dalalet” ifadesi, küfürden ziyade “yanlış yolda olanlar” manasında kullanılır.

- Bu sebeple, Mutezile bir idarede kadılık yapılabilir.

Kaldı ki, Abbasi Devletinin bir döneminde Mutezile düşüncesi hâkim olmakla beraber, yine de Ehl-i sünnet âlimlerinden birçok kimse kadılık yapmıştır.

- Bugün İslam’ı âdeta inkâr eden idarecilerin bulunduğu devletlerde bile, Müslüman âlimler kadılık yapmaktadır.

Tabii ki şu nokta göz ardı edilmemelidir ki, Ehl-i sünnete bağlı idarecilerin bulunduğu bir devlet de olsa, orada kadılık yapan bir kimsenin yanlış yapmasının elbette vebali vardır. Bu açıdan Mutezile bir idarenin başta bulunduğu bir devlette kadılık etmek oldukça zordur. Eğer  kadı efendi, Mutezile gibi “Kur’an mahluktur.” derse elbette günahkâr olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun