Molekülleri, son derece akıllı ve şuurlu bir şekilde kim çalıştırıyor?

Tarih: 23.04.2020 - 11:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Canlılardaki moleküller cansız, akılsız, şuursuz basit şeylerdir. Fakat son derece şuurlu çalışmaktadırlar. Hatta başardıkları işleri bugünkü teknoloji ile bile insanoğlu yapamamaktadır. Meselâ, moleküller sabit sıcaklıkla enerji üretiminde görev alırlar. Yine sabit hacimde ve sabit basınçta iş yaparlar. Şüphesiz böyle bir düzeni kendilerinin hazırlamaları ve yapmaları mümkün değildir. Yine çok sayıda molekül bir araya gelerek belli bir işi yapar. Ve bunu o canlının ömrü boyunca durmadan, yorulmadan ve şaşırmadan yaparlar. Hatta moleküllerin hücrelerdeki çalışmaları meşhur biyokimyacılar tarafından şöyle anlatılır: Bir hücrenin birkaç dakikada yaptığı kimyevî işlemleri çok sayıda tecrübeli kimyacı son derece gelişmiş laboratuvarlarda aylarca çalışmak suretiyle ancak yapmayı başarabilirler. (Lehninger AL, Principles of Biochemistry, Worth Publishers, Inc. New York, 1982, S. 3-13.)

 Moleküller, hücrede maksimum ekonomi ile çalıştırılır. Reaksiyonlarında verim %100’dür. Yani hiç gereksiz yan ürün meydana gelmez. Enerji verimleri maksimumdur. Hücrelere gıda olarak alınan çok sayıdaki farklı moleküller, çok verimli bir şekilde kullanılıp bir kaç tane basit moleküle dönüştürüldükleri gibi, su, karbondioksit ve amonyak gibi birkaç tane basit molekülden başlayarak yüzlerce çeşitte farklı yeni moleküller de sentezlenebilir. 

Enzimler o kadar mükemmel, dikkatli, hızlı ve şuurlu çalıştırılırlar ki, insanı hayrete düşürürler. ... 

Meselâ insanlarda şekerlerden ve yağlardan enerji üretilmesi işlemi oldukça uzundur ve burada çok sayıda molekül görev alır. Bu moleküllerin önemli bir kısmını enzimler teşkil eder. Enzimler o kadar mükemmel, dikkatli, hızlı ve şuurlu çalıştırılırlar ki, insanı hayrete düşürürler. Hâlbuki bu moleküllerin hayatı, aklı ve şuuru olmadığına göre, kendiliklerinden bir araya gelerek bir işi yapmalarını beklemek,  kelimenin en basit şekliyle safdillik olur. O halde bütün bu molekülleri son derece akıllı ve şuurlu bir şekilde kim çalıştırıyor? Bunun düşünülmesi gerekmez mi?

 Enzimlerin yanında bir de yardımcı moleküller ve çeşitli mineraller bu işte görev alırlar. Birbirinden oldukça farklı bu kadar çeşitli molekülün nasıl olup da bir araya gelip durup dinlenmeden ve hiç hata yapmadan yıllarca aynı işi yaptıklarını anlamak mümkün değildir. Yani, bu moleküllerin böyle bir işi kendi başlarına başarmaları mümkün olamaz. O halde, hem o molekülleri hem onların hizmet ettikleri canlıları ve hem de kâinatı kim yarattıysa, o molekülleri o işlerde çalıştıran da O’dur. Başkası olamaz.

Meselâ, çok basit bir misalle bir şeker molekülünün CO2 ve suya dönüşerek enerji üretiminde kullanılması için tam 21 tane enzim, 10 kadar yardımcı molekül ve Na, K, Fe, P, bakır gibi çeşitli elementler görev alırlar. Bu moleküller aşağıda üç şema halinde gösterilen bir organizasyona sahiptirler. Bu üç şemadaki moleküller oksijenli ortamda arka arkaya seri halde çalıştırılarak şeker molekülünün (glikozu) CO2 ve suya dönüşmesini sağlarlar. Bu arada üretilen enerji vücudun ihtiyacı için kullanılır.

Meselâ, bitkilerdeki moleküllerle güneş enerjisi, karbondioksit ve su kullanılarak şeker (glikoz) yapılır. Bu da son derece basit fakat oldukça masrafsız ve mükemmel bir beslenme şeklidir. Acaba bitkilerin veya bitki hücrelerindeki moleküllerin kendi kendilerine böyle bir şeyi yapmaları mümkün müdür?  Bu muhteşem ilmin gerçek sahibini bilmemek, bilmek istememek, hatta inkâr etmek aklın gereği olabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun