Moleküllerin işleyişindeki muhteşem organizasyon neyi gösterir?

Tarih: 23.04.2020 - 11:01 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Canlı-cansız bütün varlıklar atomlardan yapılmışlardır. Yani canlıların yapı taşları atomlardır. Atomlara, molekülleri meydana getirecek şekilde bir yapı verilmiştir. Canlının ihtiyacına göre bu atomlar değişik şekillerde birleştirilerek moleküller meydana getirilir.

Canlıların yaşaması bu moleküllerin düzenli çalışmasına bağlıdır. Atomlar cansız, akılsız ve şuursuz oldukları için, elbette bir canlının ihtiyacını bilecek ve bu ihtiyacı karşılayacak şekilde bir araya gelip organize olamazlar.

Ayrıca, moleküller de son derece şuurlu hareket ederler. Canlının vücut ağırlığına göre yapısında milyarlarca molekül bulunur. Bu moleküller o canlının ömrü boyunca görevlerini hiç aksatmadan, yorulmadan ve şaşırmadan yerine getirirler. Bu moleküllerin yapılmasında ve görev verilmesinde canlının kendisinin de bir katkısı yoktur. Hatta haberi bile yoktur.  Hâlbuki bu moleküllerden tek bir tanesi görevini yapmazsa, o canlının hayatı sona erer.          

Hemoglobin Molekülü Muhteşem Bir Organizasyona Sahiptir

Atmosferin, oksijenin, demirin, hemoglobinin, hücrenin ve hücrelerden meydana gelen canlının sahibi ve yaratanı aynıdır.

O halde, o canlıyı kim yapmışsa ihtiyacına göre molekülleri de o yaratmıştır. Meselâ, insanlarda oksijen hücrelere hemoglobin molekülü ile taşınıyor. Hemoglobin çeşitli atomlardan meydana gelmiş büyük bir moleküldür. Zincir şeklinde 4 tane büyük molekülü vardır. Bu zincirler katlanarak ve belli bir şekilde bir araya getirilir. Her bir zincirin ortasında HEM grubu denilen başka bir molekül bulunur. HEM grubunun ortasında da demir atomu bulunur. İşte oksijen, hemoglobindeki bu demir atomuna bağlanarak vücudumuzdaki bütün hücrelere götürülür. (Stryer L, Biochemistry, Third edition, W. H. Freeman and Company, New York, 1988, S. 150.)

Hemoglobin cansız, akılsız ve şuursuz olduğuna göre, oksijenin ne olduğunu ve hücrelerin oksijene ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu elbette bilemez. Ayrıca, kendi kendine böyle bir mekanizma kurması ve böyle bir yapıyı kazanması da mümkün değildir. O halde, hemoglobini yapan, çok iyi bir kimyager olmalı ki, oksijenin demirle bağlanarak taşınmasını bilsin. Ayrıca, insanların oksijen ihtiyacını bilmeli ve atmosferde oksijeni yaratmalıdır. Yine, oksijenin hücrede nasıl ve niçin kullanılacağını bilmelidir.

O halde atmosferin, oksijenin, demirin, hemoglobinin, hücrenin ve hücrelerden meydana gelen canlının sahibi ve yaratanı aynıdır.

Atomların hangi mekanizma ile bir araya geldikleri ve molekülleri nasıl hâsıl ettikleri bilinmektedir. Ancak bunu bilmiş olmamız onların sahipsiz ve kendi kendine bu vaziyeti aldıkları anlamına gelmez. Zaten, atomlardaki yapı düzeni başlı başına bir mu’cizedir. Atom en büyük mikroskopla bile görülemeyecek kadar küçüktür. Fakat o küçük parçacık içinde daha da küçücük olan protonlar, nötronlar ve elektronlar bulunmaktadır. İşte atomlardaki bu parçacıkların sayısı ve dizilişi, onların bir araya gelmelerine ve sayısız denilebilecek kadar farklı molekülleri yapmalarına fırsat vermektedir. O halde periyodik cetveli kim yarattıysa bütün canlıları da o yaratmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun