Milyonlarca yumurtadan çok azının balık olması, ölçülü yaratma ile nasıl açıklanır?

Tarih: 13.11.2012 - 13:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Balıklar 300.000.000 yumurta ve bolca döl üretmesine rağmen, sadece bir veya iki tanesinin hayatta kalması ölçülü yaratma ile nasıl açıklanır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah'ın varlıkları yaratmasındaki hikmetleri pek çoktur. Onlar dikkate alındığı zaman, herhangi bir yaratmada ölçüsüzlük ve israfın olmadığı görülecektir. Bu hususu birkaç madde halinde açıklamakta fayda mülahaza ediyoruz.

a) Allah’ın yarattığı varlıklar her şeyden önce kendi sonsuz ilim, kudret ve hikmetinin yansımaları olduğu için yaratır. Bu noktadan bakıldığında varlıkların çokluğu nisbetinde, var eden yaratıcının sonsuz kudreti ve ilmi görülecektir.

b) Allah bir balıktan yarattığı bir milyon yumurtayı israf etmiyor, ondan birkaç tanesini balık olarak yaratırken, diğer yumurtaları mevcut balıkların ve diğer bazı deniz hayvanların rızkı olarak yaratır.

c) Her varlık, varlık sahasına çıkmakla yaratıcının pek çok isimlerinin tecellisini göstermesi bakımından Allah'ın varlığı, birliği ve diğer pek çok güzel isim ve sıfatlarının birer belgesidirler. Bu açıdan bakıldığında, var olan yumurtalar birer balık olmakla bu belge vazifesini gördüğü gibi, balık olmayıp sadece yumurta olarak da varlık sahasına çıkmasıyla yine bu belge olma görevini yerine getirmiş olur.

d) Bütün bitki ve hayvan türleri kendi cinslerinin hesabına Allah’ı daha ziyade tesbih ve zikretmek için bütün yeryüzünü istila etme kabiliyetinde iken, Allah bu fıtri talep ve duayı diğer türlerin hakkı ve yeryüzünün ekolojik dengesi için sınırlandırıyor ve kayıtlandırıyor.

Mesela, balıkların milyonlarca yumurtalarının hepsi balık olsa bırakın denizleri, karalara bile sığmazlar, her taraf balık olurdu. Balıkların o yumurtaları bir cihetle balık türünün Allah’ı tesbih niyeti oluyor. Fiile çıkanlar, yani balık olanlar hayatları ile Allah’ı fıtri bir lisan ile zikrederlerken, yumurtadan öteye geçemeyenler niyet olarak Allah’ı zikretmiş oluyorlar.

Hakikaten bir balığın bir milyon yumurtasından sadece birkaç bin tanesinin balık olması ve diğerlerinin telef gibi durması bu manayı akla zaruret derecesinde ihtar ve ikaz ediyor.

Bu mana ve ölçüyü diğer bitki ve hayvan türlerine de tatbik edebiliriz.

Evet bir bitki türü de ihtiyacının yüz misli tohum üretiyor ise, bundan bütün yeryüzünü kendi türü hesabına bir mescide çevirmek arzusunda olduğunu fıtri ve hali olarak anlamak mümkündür. Şayet Allah bu türün tohumlarını fiili olarak büyütse idi, dünya adete o bitkinin bir hanesi bir bahçesi şekline dönüşecekti.

Demek ki Allah, bütün o yumurtaların, tohumların, çekirdeklerin, tanelerin potansiyel özelliklerini yapmış gibi kabul ediyor, asla israf yapmıyor. (bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun