Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hz. Ebu Bekir'in soyundan mı gelmektedir?

Tarih: 08.07.2013 - 12:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Mevlana'nın soyu nereye dayanmaktadır? Bazı kişiler soyunun Hz. Ebu Bekir'e (r.a.) dayandığını söylemektedir. Bu ne kadar doğrudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mevlânâ'nın eserlerinde soyuna dair bil­gi bulunmamaktadır.

Risâle-i Sipehsâlâr'da Mevlânâ'nın babası Bahâeddin Ve­led'in Hz. Ebû Bekir soyundan geldiği be­lirtilmekte ve el-Cevâhirü'l-Mudıyye'de Hz. Ebû Bekir'e varan şecere kaydedil­mektedir. Eflâkî ve sonraki müelliflerden Abdurrahman-ı Câmî ile Devletşah da onun Hz. Ebu Bekir soyundan geldiğini kaydeder.

Öte yandan Eflâkî, Bahâeddin Veled'in bir sözüne dayanarak, onun soyu­nun anne tarafından Hz. Ali'ye ulaştığını söyler. (Menâkıbû'l-Arifîn, 1, 75)

(bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Mevlana Celaleddin-i Rumi mad., c. 29.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun