Mekke hangi tarihte fethedildi?

Tarih: 04.01.2019 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- 31 Aralık Mekke’nin fethi olmadığını söyleyenler var. Onlara cevabımız nasıl olmalı?
- Bunu felsefe hocamız dedi. Arabistan’da kutlanmadığını söyledi.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mekke, Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayı içinde fethedildi. Fakat bunun hangi gün olduğu konusu ihtilaflıdır.

- Bir görüşe göre fetih tarihi 29 Aralık 630'dur.

- Bir görüşe göre; Mekke 10 Ramazan 630'da fethedilmiştir. Bunu 1 Ocak 630 olarak da ifade etmek mümkündür.

- Bir başka görüşe göre; şehir 13 Ramazan 8. yıl/4 Ocak 630 günü fethedilmiştir.

- Bir başka görüşe göre, Mekke 20 Ramazan 8. yıl/11 Ocak 630'da fethedilmiştir.

Soru: Bu görüş farklılıklarının sebebi nedir?

Cevap:

Birincisi: Kullanılan kaynakların verdiği farklı tarih ve bilgilerdir.

İkincisi: Hicri tarihin miladi tarihe çevrilmesindeki görüş ayrılıklarıdır.

Kaynakların verdiği bilgiler farklı olunca, görüşlerin de farklı olacağı açıktır.

Bu konuda farklı tarihler ve bazı ana ve çağdaş kaynaklar için bk:

- Köksal, Âsım, Hz. Muhammed ve İslamiyet, Şamil Yayınevi, İstanbul 1984, VIII, 155.
- Sarıcık, Murat, Hz. Muhammed'in Çağrısı, Medine Dönemi, Nesil Yayınları, İstanbul 2009, s. 457 vd.
- Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2004, s. 207.
- Apak, Âdem, Anahatlarıyla İslam Tarihi 1, Ensar Neşriyat, İstanbul 2009, s. 299.
- Ayrıca bk. İslam Ansiklopedisi "Mekke" maddesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun