Mehdî geldiğinde dünyanın durumunun nasıl olacağı hakkında bilgi verir misiniz ?

Tarih: 11.07.2007 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanlık tarih boyunca birçok fitnelere maruz kalmış; Firavunları, Nemrudları, Şeddadları görmüştür. Fakat bunların hiçbiri dehşet yönünden “âhirzaman fitnesi” ayarında olamamıştır.

Çünkü bu fitne, hepsine taş çıkartacak derecede korkunç bir fitnedir.

Onun en korkunç yönünü ise Deccal ve Süfyan'ın fitneleri teşkil eder. Her ikisi de insanları inançsızlığa sevk ederek ebedî hayatlarını mahvederler. Dönemlerinde ateistlik kuvvet kazanır. Birkısım insanlar inançsızlıklarını açıkça söyleyip övünmekte tereddüt etmezler. Bir rivayette, "Alenen ve açıkça Allah inkâr edilmedikçe Mehdî gelmez"1 buyurularak Hz. Mehdînin böyle bir zamanda geleceği bildirilir.

İmam-ı Rabbanî Hazretleri, küfrün her yanı istilâ edip, hükmü açıkça uygulanmadıkça Hz. Mehdî'nin ortaya çıkmayacağını söyler. O, fitneler çıktığında gelecektir.2

O dönemde İslâm dışı herşey revaç bulur. "Haramlar helâl sayılır."3 Öyle bir fitne zuhur eder ki, hiçbir kimse ondan korunamaz ve o hemen her tarafa yayılır.4

Bu âfetin zarurî sonucu olarak da bir sürü belâ ve felâketler boy gösterir. İnsanlar mânevî bir kurtarıcıyı dört gözle beklemeye başlarlar ve işte Hz. Mehdî böyle bir zamanda çıkar.

Biz, şimdi Hz. Mehdî'nin çıkmasını gerektirecek o tehlikeli atmosferi hadislerin ışığında görelim.

Âhirzamanda çarpışmalar, vuruşmalar alabildiğine yaygınlaşır. Hakim'in Müstedrek'inde yer alan bir rivayete göre, Hz. Ali kendisine sorulan bir soru üzerine Hz. Mehdî'yi anlatmış, döneminde insanların öldürüleceğine dikkatleri çekmiştir. Hem de kişinin ‘Allah’ dediği için ölüme mahkûm edileceğini söylemiş, böyle bir anda Hz. Mehdînin geleceğini bildirmiştir.5

Hadis-i Şeriflerden öğrendiğimize göre âhirzaman, insanların bir yönüyle insanlıktan çıktıkları, alabildiğine bozuldukları bir zamandır. Kıyamet alâmetlerinin çoğunlukla başgösterdiği bir dönemdir.

O dönemde erkekler kadınlara benzer. İleri gelenler şehvetlerine tâbi olur. Kan dökme hafife alınır. Din dünya karşılığında satılır. Hısım, akraba, ana, baba tanınmaz. Fakir fukara doyurulmaktan kaçılır. Yumuşak huyluluk utanılacak, zulüm ise böbürlenilecek şey haline gelir. Devlet başkanları günahkâr, bakanlar yalancı, idareciler hâin, insanlara yardım edenler zâlim, kurrâ fâsık olur ve açıkça zulümler yapılır. Boşanma hadiseleri çoğalır. Fısk u fücûr başlar. Yalancı şahitlerin şehadetleri kabul edilir. Kadınlar kadınlarla yetinir. Ganimet yağmalanır. İşte böyle bir zamanda Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) “Kıyameti bekleyiniz6 buyurur ki bütün bunlar Kıyametin alâmetlerindendir.

Bir rivayette de fitne-i âhirzamanın nefislere bakan dehşetli yönüne dikkat çekilmiştir ki, o fitne içine düşen insanlar nefislerine hâkim olamazlar. Bunun içindir ki Resûl-ü Ekremin (a.s.m.) emriyle bütün ümmet bindört yüz senedir bu fitneden Allah'a sığınmaktadır.

İşte Deccal böyle bir atmosferde çıkar. Hz. Mehdî de karşı faaliyetini başlatır. Derken Hz. İsa da gökten iner ve Hz. Mehdî'yle buluşup icraatlarını yaparlar.

Başka bir hadislerinde de Peygamberimiz, Mağrib tarafında herc ü merc olacağı, korku belireceği, açlık ve kıtlık istilâ edeceği, fitnenin çoğalacağı, insanların birbirlerini yiyeceği bir anda Hz. Fatıma'nın evladından bir adam çıkıp âhirzamanda hidayeti ikame edeceğini ve onun çıkışının Kıyametin alâmetlerinden ilki olacağını bildirmektedir.

Hz. Ali'nin rivayet ettiği bir hadiste, dört fitne görüleceğini; bunlardan üçünün bolluk, darlık, hazine fitnesi olarak kendini göstereceğini (altın madeni olduğunu söyler), dördüncü fitne ânında da ne yapılacağını, Resûlullahın şöyle anlattığını bildirir: “Benim neslimden bir adam çıkar ve Allah onun eliyle işleri düzene sokar.7

----------------------------
1. Kitabü'l-Bürhan, s. 27.
2. İmam-ı Rabbanî, Mektûbât, 2:258.
3. el-Kavlü'l-Muhtasar, s. 39.
4. A.g.e., s. 24.
5. Sıddık Han, el-İzaa, s. 130.
6. Nuru'l-Ebsar, s. 189.
7. Tezkire, s. 188.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun