"Onlar ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür." ayetini günümüzle açıklar mısınız?

"Onlar ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür." ayetini günümüzle açıklar mısınız?
Tarih: 19.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Maide Suresi 64. ayette Yahudiler için "Onlar ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür." denilmektedir.
- Neden günümüzde çıkardıkları savaşlar söndürülmüyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“... Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa (fitneyi uyandırmışlarsa) Allah onu söndürmüştür.” mealinde de görüldüğü gibi, Yahudilerin tutuşturmak istedikleri savaşlar, maddi olduğu gibi, manevi -fitne çıkarmak şeklinde- de olabilir.

Çünkü ayette kıtal kelimesi yerine, soğuk savaş da dahil olmak üzere her türlü savaşı kapsayan harp kelimesi kullanılmıştır. Diğer yandan, ifadenin bağlamı göz önüne alındığında burada dinî ihtilâfları ön plana çıkaran çekişmelerin kastedildiği de söylenebilir.

Başına taş atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmeleri, Hayber’de onu zehirlemek suretiyle öldürmeye teşebbüs etmeleri olaylarında, Hz. Peygamber (a.s.m)’in şahsına karşı tezgâhladıkları fitneler olduğu gibi, Uhud Savaşı esnasında ordudan ayrılarak Müslümanların moralini bozmak suretiyle onları öldürmeye, Kureyş müşriklerini kışkırtarak Hendek Savaşını çıkarmaları ve bununla bütün Müslümanların kökünü kazımaya teşebbüs etmeleri gibi, Hz. Peygamber (a.s.m)’in reisi bulunduğu İslam ümmetine karşı  tarih boyunca defalarca ölüm kusan savaşlar, fitneler tezgahlamışlar ve sonuçta hüsrana uğramak suretiyle sönüvermiş, kül haline gelmişlerdir.

Ayetten anlaşıldığına göre, asırlar boyunca Yahudilerin bozguncu kesimince sergilenen bağnaz tutumlar ve savaş duygularının harekete geçirilmesi için ortaya konan çabalar beklenen sonuçları vermemişse bunu ilahi bir lütuf olarak görmek gerekir.

Yahudiler bu harbi defalarca, Hz. Peygamber (a.s.m)’e karşı tezgahlamışlar, ancak Allah onları ve yandaşlarını zelil kılarak onu söndürmüştür.

Şimdi de çıkardıkları savaşlar söndürülüyor, tekrar başlatıyorlar. Örneğin, Filistin’de defalarca, ateşkesler yapılmış, tekrar yeniden savaşı başlatmışlardır. Öyle anlaşılıyor ki, sonunda tamamen sönüvereceklerdir. Bizim için uzun sayılan devreler, Allah katında çok kısa evrelerdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an'da Yahudilerin yoksul ve zillet içinde yaşayacakları bildirildiği halde, ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun