Kuran’da ve dinimizde herkes neden farklı bir şey söylüyor?

Kuran’da ve dinimizde herkes neden farklı bir şey söylüyor?
Tarih: 01.02.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’da veya dinimizde neden bu kadar tartışma ve ihtilaf var, herkes farklı bir şey söylüyor ve farklı farklı ayetleri tartışıyorlar, bunun nedeni nedir acaba?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam alimleri arasında, temel itikadi konularda herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.

İhtilaf edilen konular, İslam hukukunun amelî-tatbikî bölümü şeklinde ifade edilen füruata dairdir.

Bu konularla ilgili de Hz. Peygamber (asm) döneminde bir ihtilaf söz konusu değildi. Zira her bir problem Hz. Peygamber (asm) Efendimize sorularak çözüme kavuşturuluyordu.

Hz. Peygamber (asm)'den sonra, sahabe ve tabiin döneminden itibaren görüş ayrılıkları başlamış, Asr-ı saadetten uzaklaştıkça da bu ihtilaflar çoğalmıştır.

Bu görüş ayrılıklarının temel sebepleri şöyle sıralanabilir:

a) Kur'an ve sünnette geçen bazı kelime ve cümlelerin farklı anlaşılması ve yorumlanması.

b) Sözün hakikat veya mecaz anlamlarına çekilebilmesi.

c) Hadislerin yeterince bilinmemesi, sıhhat derecesi ve ölçüsü konusundaki farklı anlayışlar.

d) İçtihat usul ve gücünün farklılığı.

e) Sosyal ve tabii çevrenin tesiri.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve örnekler için tıklayınız:

Mezhepler ve ihtilaf nedenleri...
Aynı dinin mensupları, niçin dinde ihtilaf etmiş ve 73 fırkaya ...
"Ümmetimin ihtilafı rahmettir." hadisini açıklar mısınız?
Müslümanlar arasındaki farklı anlayışların kaynağı nedir ve bunları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun