Kur’an’da insanın topraktan ve sudan yaratıldığı bahsediliyor. Havadan ve güneşten niye bahsedilmedi? İnsanın bedeninde onlardan da var?

Tarih: 22.06.2014 - 12:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsanın bedeninde hava ve güneşin maddeleri olduğuna göre niye insan toprak ve sudan yaratıldı diyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an, az ve kısa söyler. Tâ ki, söz uzun olsun. Yani Kur’an’ın ifadelerinde hem icaz ve hem de i’caz vardır. Yani, hem az sözde çok mana ifade eder ve hem de ifadeleri mu’cizedir. Bunun için teşbihlere, yani benzetmelere yer verilir. Bazı meseleler işareten, bazıları remzen, bazıları da sarehaten yer alır. Bazı ayetler de birbirlerinin mütemmimidirler. Yani, birisinde remzen yer alan bir mesele, bir başka ayette serahat derecesine çıkabilir.

İlk insan Hz. Âdem (as)’in çamurdan yaratıldığı bahsedilirken, eşi Hz. Havva’nın O’nun bedeninden, bunların neslinin de sudan yaratıldığı nazara verilir. Bununla ilgi bazı ayetler şöyledir:

“İnsanı ateşte pişmiş gibi kupkuru bir çamurdan yarattı.” (Rahman, 55/14).

“Ey insanlar! Sizi tek bir insandan yaratan Rabbinizden korkun ki, o tek kişiden eşini de yarattı ve o ikisinden de pek çok erkekleri ve kadınları halk edip yeryüzüne yaydı.” (Nisa, 4/1).

“Allah sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan yarattı, sonra da çiftler haline getirdi. Hiçbir dişi O’nun bilgisi dışında ne hamile kalır, ne de doğurur.” (Fâtır, 35/11).

Aşağıdaki ayetler, ilk insanın yaratılışından itibaren ahirette dirilinceye kadar başından geçen ve geçecek bütün olayları özetlemektedir.

“And olsun ki biz insanı çamurun özünden yarattık. Sonra onu sağlam ve korunmuş olan anne rahmine bir damla su olarak yerleştirdik. Sonra o su damlasını yapışkan bir şekle getirdik. Sonra onu bir parça et olarak yarattık. O et parçasını kemikler olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra da onu, bambaşka bir yaratılışla inşaa ettik. Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah’ın şanı ne yücedir! Sonra siz, bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde diriltileceksiniz.” (Mü’minun, 23/12-16).

Görüldüğü gibi, bazı ayetlerde Cenab-ı Hak insanın yaratılışına gayet kısa işaret ederken, bazılarında bunu biraz daha açmaktadır. 

Siz bir çiftçiye, buğdayı veya elmayı nerede yetiştirdiğini sorsanız, size cevabı “toprakta” olacaktır. Halbuki bitkilerin yetişmesinde hava, su ve güneşin de rolü ve katkısı vardır. Burada ekseri elementler toprakta olduğu için, bitkinin yetişmesinde çoğunluğa göre ifade kullanılmıştır. Kur’an’ın ifadeleri de insanların anlayışına uygun tarzdadır. Ayetlerin beyanları, halkın ve avamın nazarını okşayacak ve onu yormayacak tarzda ve onların alışkın oldukları ve bildikleriyle meseleleri nazara verir. 

Bu konu hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenler, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Yirmi Beşinci Söz’e müracaat etmelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun