Her şey sudan yaratıldı ise cinler de mi sudan yaratılmıştır?

Tarih: 29.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da bütün canlıların sudan yaratıldığı açıkça ifade edilmiştir. İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Hayatı olan / canlı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiya, 21/30)

“Allah her canlıyı sudan yarattı. Kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Nur, 24/45)

“Allah insanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise hâlis ateşten yarattı.” (Rahman, 55/14, 15)

- Allah’ın kelamında elbette bir çelişki olamaz. Bunun en veciz ifadesi şöyledir: “canlı olan her şeyin sudan yaratıldığını” ifade eden ayetlerde vurgulanan husus, bir umumî yaklaşımdır, hayatları boyunca en fazla yararlandıkları, en çok muhtaç oldukları unsuru su olan canlılar için kullanılmış bir ifadedir.

-  Cinlerin ve meleklerin sudan yaratılmadıkları gerçeği de, bunların, Kur’an’ın umumî ifadesinin dışında olduklarını göstermektedir. Nur suresindeki ayetteki canlıların tasviri, yeryüzünde yaşayan ve gözle görünen canlıları ön plana çıkarmaktadır.

- Bu konuyu daha detaylı olarak gündeme getiren Müfessir Razi'nin muhtemel sorusu ve verdiği cevabı şöyledir:

Bir kimse şöyle diyebilir:

"Cenâb-ı Hak, "Cânn'ı da daha önce çok zehirleyici ateşten yarattık" (Hicr, 15/27) buyurmuş; hadiste de "Allah Teâlâ, melekleri nurdan yaratmıştır" ifadesi yer almışken; Hz. İsa (a.s) hakkında, "Hani benim iznimle bir kuş suretinin benzerini tasarlıyordun, içine üfürüyordun da benim iznimle bir kuş oluveriyordu." (Maide, 5/110) buyurmuş ve Hz. Âdem (a.s) hakkında da "Onu, topraktan yarattı" (Al-i İmran, 3/59) demişken, daha nasıl, "Biz her canlıyı sudan yarattık" diyebilmiştir?"

Cevap: Ayet-i kerimenin lafzı her ne kadar umumi ise de ancak ne var ki burada, ayetin bu umumiliğini tahsis edecek karineler mevcuttur. Çünkü, delilin maksada daha yakın olabilmesi için mutlaka, görülür ve hissedilir cinsten olması gerekir. İşte bu izahla, melekler, cinler, Hz. Âdem ve Hz. İsa'nın durumu ayetin bu umumi ifadesinin dışında kalır. Çünkü o kafirler, bunlardan hiçbirini görmemişlerdir. (Razi, Mefatih, Enbiya 30. ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

İnsanın Sudan ve Topraktan Yaratılması. 

Her canlı sudan yaratıldığına göre, melekler ve cinler de sudan ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun