Kur'anda da her kelime olması gereken yerde midir?

Tarih: 16.06.2020 - 13:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanın her azasının olması gereken yerde yaratılması gibi, Kur'anda da her kelime olması gereken yerdedir. Mesela şu ayete bakalım:

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى  “Zinaya yaklaşmayın...” (İsra, 17/32)

Ayet, "değil zinayı işlemek, ona sebep olacak şeyleri bile yapmayın" manasını bildirmektedir. (Beydâvî, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, I, 570) Bu ifadeyle; bakmak, dokunmak gibi zinanın öncüleri yasaklanmıştır. (Sâbunî, Safvetu't-Tefasir, II, 159)

Burada anlatıma güç katan kelime, “yapmayın” yerine “yaklaşmayın” denilmesidir. Değil böyle şeni’ bir şeyi yapmak, ona yaklaşmak bile yasaktır. Çünkü ona yaklaşan çekim alanına girer, kolay kolay kendini kurtaramaz.

Zina, hırsızlık gibi günahlar, Allah'ın koyduğu haddi aşmaktır. Haddi aşanlar için ise, hadlerini bildirmek için had cezaları vardır.

Cenab-ı Hak, zinayla ilgili had cezasını bildirirken اَلزَّانِيَةُ وَالزَّان۪ى  "zina eden kadın ve erkek..." (Nur, 24/2) diye önce kadınla başlar.

Hırsızlıkla ilgili had cezasını bildirirken ise, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  "hırsızlık eden erkek ve kadın..." (Mâide, 5/38) diye önce erkekle başlar.

Şüphesiz bu şekilde bir ayırım, ince bir nüktedir. Zira zinada birinci unsur kadın, hırsızlıkta ise birinci unsur erkektir. Çoğu kere zina, kadının gevşeklik göstermesinden, hâl ve hareketlerine, kılık kıyafetine dikkat etmemesinden kaynaklanır. Hırsızlık ise, büyük bir cesaret ister. Kadına nisbetle erkeğin cesareti daha fazladır. (bk. Nesefî, Medariku't-Tenzîl, I, 282)

Misal olarak şu ayete de bakabiliriz:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُونِ

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56) 

Ayette önce cin kelimesi geçmiştir, çünkü cinler insandan önce yaratılmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun