Kuran evrenselse neden bir kavim diyor bu çelişki olmaz mı?

Tarih: 08.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

Secde suresi 3. ayet: Elmalılı Hamdi Yazır Meali:
Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için, Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki, hidayeti kabul ederler.
1) Bildiğimiz üzere Kuran evrenseldir tüm insanlığa gönderilmiş bir haktır ve nurdur. Ama burada diyor ki bir kavmi uyarman için gelen haktır. Evrenselse neden bir kavim diyor bu çelişki olmaz mı? Lütfen bu ayeti ayrı bir şekilde yorumlar mısınız?
2) Ayrıyeten Kuran niye korkutmaktan söz ediyor? İslam dininde zorlama yoktur ama burada korkutmaktan bahsediyor ve gerek ki ifadesi deniliyor bu zorlama olmaz mı?
3) Bir de şunu soracağım: Allah şüphesiz akıldakileri ve kalplerin özünü bilendir. Ama bu ayette neden "yoksa" kelimesini yani burada biraz tahmin manasında ve bilinmezcilik manasında kullanılmış bunu nasıl anlayalım?
4) Neden başka yerlere de Kuran benzeri kitap gönderilmemiştir sadece Arabistan’a inmiştir? Mesela Yüce Allah isteseydi Antarktika’ya da bir Kuran benzeri kitap indirirdi niye sadece Arabistan’a tek inmiş?
5) Bir de ben bir şey merak ediyorum: Şimdi Youtube’da bazı kafirler kanal sahipleri var. Yüce Allah ve Peygamberimiz hakkında kan dondurucu sözler kullanılıyor o laf atanları öldürsem günah mıdır? Ben onları dinleyince kanım dondu!!! (çok kötü küfürler, dayanamıyorum)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Bu ayetten, Resûlullah’ın sırf bu toplumu uyarmak için gönderildiği gibi bir mana çıkarılması yanlış olur; bu ifadede amaç muhatap kitlesiyle ilgili bir sınırlandırma getirmek değil, ilk muhataplar hakkında özel bir vurgu yapmaktır.

Benzeri bir durum Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiylerde uyarma görevine yakınlarından başlamasını isteyen “En yakın akrabalarını uyar.” mealindeki ifadede (Şuara, 26/214) görülür. (Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Bununla beraber, buradaki “kavim”den maksat, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen zaman diliminde yaşayan toplumların (fetret ehli) olduğu yönünde bir yorum da yapılmıştır. (Şevkânî, ilgili ayetin tefsiri)

2) Bu ayetin meali şöyle de yapılabilir:

"Onu kendisi uydurdu" diyorlar öyle mi? Hayır! O, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar."

Ayette “kokutmak” yerine “uyarmak”; “gerekir” yerine “umulur” kelimelerinin kullanılması ayetin ifadelerine daha uygundur.

Ayette geçen umulur ki, ifadesi, siz bunu ümit edebilirsiniz demektir.

3) Buradaki “yoksa” bir bilinmezliği değil, “istifham-i inkârî” denilen şöyle bir mana ifade eder:

“Bu müşrikler yoksa -her şeyi bırakıp da- Muhammed bunu uydurdu mu diyorlar. Bu ne saçmalıktır?”

4) Allah, kitabı yalnız Arabistan’a göndermemiştir. “Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.” (Fatır, 35/24) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

5) Mümkün oldukça o tür sitelere bakmayın. Bize düşen görev, elimizden geldiği kadar rol model olmak, İslamı temsil edecek şekilde yaşamak ve ikna edecek yol ve yöntemlerle açıklamak, cevap vermektir.

Ayrıca, bir kimseye ceza verilmesi gerekiyorsa, İslam’a göre bu tür işler devletin işidir. Şahıslar kendi başına bu tür işlere kalkışırsa, büyük fitneler ve anarşi doğar.

Görevimiz insanlara hak ve hakikati anlatmaktır. Nitekim “Peygamberlere düşen yalnız tebliğdir” mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Manevi anlamda ölmüş olan bu tür insanları, iman ile manen diriltmek en büyük hizmettir ve her şeyden hayırlıdır:

“Allah’ın, birini senin vasıtanla hidayete erdirmesi, senin için güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.” (Camiü's-Sağir, 3/192; Mecmeu’z-zevaid, hno: 9787)

"Allah yolunda yapılan bir sabah ve akşam yürüyüşü, hiç şüphesiz dünyadan ve dünya varlıklarından daha hayırlıdır." (Buhârî, Cihâd 5, Rikâk 2; Müslim, İmâre 112-115)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun