Küpe için bir veya birden fazla kulak deldirmek caiz midir?

Tarih: 16.09.2006 - 11:36 | Güncelleme:

Soru Detayı
KÜPE İÇİN KULAĞA 2 DELİK DELDİRMEKTE BİR MAHZUR VAR MI? BU KONU HAKKINDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadın, yaratılışı icabı süsten ve zînetten vaz geçemez. İmkânı ölçüsünde bazı zînet eşyalarını takar ve kullanır. Kolye, bilezik ve yüzük gibi zinet eşyalarının çoğu herhangi bir muameleye tâbi tutulmadan vücuda takılır. Fakat küpe öyle değildir. Bugün bazı küpeler doğrudan kulağa takılıyorsa da, çok kere küpenin takılması için kulağın delinmesi gerekir.

İşte böyle bir küpenin takılabilmesi için kulağı delmek caiz midir? Bu işlem için vücut üzerinde böyle tasarruf uygun mudur?

Reddû'l-Muhtar ve el-Feteva'l-Hindiyye gibi Hanefi mezhebinin, İânetü't-Tâlibîn gibi Şafiî mezhebinin fıkıh kitaplarında kaydedildiğine göre, kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur.1 Çünkü bu çeşit bir işlem Peygamber Efendimiz (asm)'in zamanında da yapılıyordu, ancak bu yasaklanmıyordu.2

Fakat Şafiî ulemasından bazıları, sebepsiz yere eziyet olacağı için, kız çocuklarının kulaklarının delinmesini caiz görmezler. Bugün artık bu mahzurlar da söz konusu değildir. Çünkü hiç acı ve eziyet vermeden ağrısız bir metodla kulak delinebilmektedir.

Bu meselede dikkat edilmesi gereken mühim bir husus şudur: Şayet kız çocuğu büluğ çağına gelmişse kulağını ya bir kadın veya kardeşi, amcası gibi kendisine nikâhı düşmeyen bir yakının delmesi gerekir. Kıza yabancı olan bir erkeğin bu işlemi yapması caiz olmaz. Çünkü ergenlik yaşına gelmiş bir kız çocuğunun bedenine bir yabancı erkek el süremez, el ve yüzünün dışında bedenine bakamaz. Ancak dinî bakımdan zarurî bir durum varsa başka meseledir. Bu meselede, yani kulağı deldirmekte bir zaruretten bahsetmek mümkün değildir.

Muhtemel olan bu halin dışında, kulak deldirmekte bir mahzur bulunmamaktadır. Birden fazla delik deldirmek de caizdir.

Dipnotlar:

1. Reddû'l-Muhtar, V/270; el-Feteva'l-Hindiyye, V/358.

2. İânetüt-Tâlibin, IV/175.

(bk. Mehmed PAKSU, Kadın, Evlilik ve Aile)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun