Kullukta derinleşmek, çağımızın müsait olmayan durumu hakkında yapılabilecekler ve bu konuda İslam alimlerinin tavsiyeleri nelerdir?

Tarih: 21.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hakiki kulluğumuzu yerine getirmek için adım adım neler yapmalıyız? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an ve sünnetten anlıyoruz ki, İslam’da iki temel esas vardır. Biri, iman, biri de İslam esaslarıdır. İman esaslarının başında Allah’a iman gelir, İslam esaslarının başında ise namaz kılmak vardır.

O halde önce bu iki temel esasları iyice öğrenip onları uygulamaya koymaları gerekir. (Hac ve  zekâta muhatap olmayanların bunları bilmesi gerekmez).

İlk planda yapılması gereken amellere önem vermek, sonra da detaylı bir şekilde Allah’ın büyüklüğünü gönüllere nakşeden marifetullah ve takva ilimlerine dikkat etmek gerekir. İster kalbî ameller olsun, ister kalıbî / zahirî ameller olsun öncelikli yapılması gereken sıralama fraz, vacip, sünnet, müstahapları; sonra yapılmaması gereken haram, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh gibi kategorilere ayırıp öyle değerlendirmek gerekir.

“Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab’lerine güvenip dayanırlar. Namazı hakkıyla ifa edip kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rab’lerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır.” (Enfal, 8/2-4).

Görüldüğü gibi bu ayetlerde hakîkî müminlerin vasıfları iki ana temelde ele alınmıştır. Bunlardan “korkmak / ürpermek, imanlarında samimî ve ihlaslı olmak ve Allah’a tevekkül etmek / güvenip dayanmak” kalbî amelleri teşkil etmekte; “namaz kılmak, zekât ve sadaka gibi malî harcamalarda bulunmak” zahirî amelleri temsile etmektedir. (bk. Nesefî, ilgili ayetin tefsiri). Hakikî mümin bu iki cenahıyla iki kanatlı bir kuş gibi cennet saraylarına konmak üzere uçmaya hazır kimse demektir.

Alimlerin hangi konuda hangi sözlerini yazmak için soru-cevap sitilimizin buna müsait olmadığını düşünüyor ve bu sebeple;

İman, namazın önemi, ihlasın önemi gibi konularda "Risale-i Nur"u; haset, gıybet, riyâ gibi konular ve âlimlerin -genel olarak- ameller konusundaki teşvikleri için de "İhyau’l-Ulum"u tavsiye edebiliriz. Ayrıca bu konular için İmam Nevevî’nin “Riyazu’s-Salihîn” adlı hadis kitabını okumakta da büyük faydalar olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun