Kul namaza durduğunda günahları başı ve omuzları üzerine getirilir ve ... Kul rükuya ve secdeye gittikçe dökülür, anlamına gelen ifade hadis midir?

Tarih: 15.07.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Buna benzer başka rivayetler var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre, Hz. Selman Resulullah (asm)’ın şöyle buyurduğunu aktarmıştır:

“Mümin kul namaza durduğunda günahları başının üzerine konulur. (Namazın harekâtı esnasında) bu günahlar, hurma ağacının dalları / yapraklarının sağa-sola dağılıp döküldüğü gibi, dağılıp dökülür." (bk. Taberanî, el-Kebîr-şamile- 6/44)

Bu hadisi destekleyen bir rivayette de şu bilgilere yer verilmiştir:

Ebu Usman anlatıyor: “Bir gün Selman bize namaz kıldırdıktan sonra, kalkıp kurumuş bir ağacın yanına varıp silkeledi ve yaprakları döküldü. Sonra ‘Bunu niçin yaptığımı bilir misiniz?' diye sordu. Oradakiler “Hayır! Bilmiyoruz” diye cevap verince Selman şunları söyledi:

‘Bir gün Resulullah bize namaz kıldırdıktan sonra, kalkıp kurumuş bir ağacın yanına varıp onu silkeledi ve yaprakları döküldü. Sonra şöyle buyurdu: 

“Kul güzelce abdest alıp, güzelce namaz kılsa, bu ağacın yaprakları döküldüğü gibi, günahları dökülür.” buyurdu.(bk. a.g.e., 6/71).

Bu ifadelerde temsil sanatı vardır. Zihinlere güzelce yerleşsin diye benzetme yoluyla namazın günahlara nasıl kefaret olduğu, onların silinmesine vesile olduğu anlatılmıştır.

Taberanî’de olduğu gibi, Zevaid’de de bu rivayetlerin zayıf olduğuna işaret edilmiştir.(bk. Zevaid, 1/300). Bu zafiyet, manaya göre değil, senetteki bazı zayıf ravilerden ötürüdür. Yoksa, namazın günahların silinmesine vesile olduğuna dair pek çok sahih hadis vardır.

“Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.”

Bu hadisde yer alan “Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.” ifadesinin hadis mi veya ravinin sözü mü olduğunda belirsizlik vardır.(bk. Nesaî, Salat, 9). Hayesemî de Taberanî’nin Evsatta rivayet ettiği bu hadisin sahih olmadığını belirtmiştir.(bk. Zevaid, 1/291-292).

Bu konudaki sahih rivayetlerde şu bilgilere yer verilmiştir:

“Kıyamet günü kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Eğer namazı tastamam ise, ona tastamam olarak yazılır. Eğer noksan ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, Allah: 'Bakın kulumun kıldığı tatavvu / sünnetlerinden bulup getirin ve farzlarını onunla tamamlayın.'buyurur." (bk. Nesaî, Salat,9).

Heysemî bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.(bk. Zevaid, 7/291).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun