"Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, ana babanın evladı üzerindeki hakkı gibidir." hadisi sahih midir? Hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 16.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Taberanî’nin (el-Kebir, Kâf maddesi) rivayet ettiği “Kardeşlerin en büyüğü baba yerindedir.” mealindeki hadis zayıf olarak değerlendirilmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/149).

İslam araştırmacıları, büyük kardeşin saygınlığına mahsus olarak herhangi bir sahih hadisin mevcut olmadığını söylerler. Yalnız aşağıdaki genel manada bir İslamî edep ve terbiyeden sözeden hadislerde, büyük kardeşlerin tarik-i evleviyetle söz konusu olacağında şüphe yoktur. İlgili iki hadisin meali şöyledir:

Ubade b. Samit’ten gelen rivayet göre, Resulullah(a.s.m) şöyle buyurdu:

“Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat / merhamet etmeyen ve alimlerimizin hakkını gözetmeyen ümmetimden değildir.”

İmam Ahmed ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadisin senedi hasen olarak değerlendirilmiştir.(bk. Zevaid, 8/14).

Diğer bir rivayet İbn Abbas’tan nakledilir. Bu rivayet göre, Resulullah (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat / merhamet etmeyen, iyiliği emretmeyen, kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.” (bk. a.g.e).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun