Kazanılacak sevap ikisi arasında ortak sözü hadis mi?

Tarih: 03.05.2023 - 11:18 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir:

“İki kişiden biri cihada gitsin. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır.” (Müslim, İmare 137.)

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, Lihyanoğulları üstüne asker sevkine karar verince, “Her kabileden yarısı cenge çıksın.” diye talimat göndermişti. Hadiste geçen “her iki erkekten biri” denilmesinden maksat budur.

Cihadda kazanılacak sevabın, gazaya gidenle yerine kalacak kimse arasında ortak oluşu, mücahid askerin bakmakla yükümlü olduğu geride kalan aile fertlerinin ihtiyaçlarını giderme şartıyladır.

Bu en büyük sevaplardan biri olduğu için, cihadla neredeyse hükmen eşit sayılmıştır.

Bu durum cephede savaşan mücahidin psikolojisi açısından ehemmiyet arzeder. Psikolojik rahatlık ve güven cihatta başarının en önemli şartlarından biridir.

O hâlde müminlerin görevi, bu konularda birbirleriyle yardımlaşmak ve Allah’ın dinini yeryüzüne hâkim kılmak için bütün gayretlerini sarfetmektir.

"Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır.", sözü sadece cihad için değil başka konular için de geçerli olabilir.

Örneğin iki ortaktan biri, manevi hizmetlere yardımcı olur, diğeri de maddi işleri takip ederse, ortağının yaptığı manevi hizmetler maddi işleri takip edene de yazılır.

Yine örneğin, evin işlerini gören evin hanımefendisi, kocasının yaptığı bütün hayırlı işlere ortak olur.

Nitekim evin işlerini yaptıklarını, erkeklerin yaptığı birçok hayırlı işlere katılamadıklarını, bundan dolayı o sevaplardan mahrum kaldıklarını söyleyen bir sahabiye annemize, Peygamberimiz (asm) şu müjdeyi vermiştir:

"Ey hatun! Diyeceklerimi belle ve seni gönderen kadınlara da anlat ki; hanımların kocası ile iyi geçinip, kocasının hoşnutluğunu kazanması, o faziletlerin hepsine eşit olur." (Beyhakî, Şuabu'l-îmân, VI, 421; Hadis zayıftır. bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 4/305-306. Ancak amellerin faziletleri konusunda zayıf hadis ile de amel edilebilir.)

Buna göre:

- Hayati bir zaruret olmadıkça, bütün insanların cepheye gitmesi şart olmadığı gibi bu doğru da değildir.

- Cepheye gitmeyenler, gidenlerin çoluk çocuğuna bakıp ihtiyaçlarını karşıladığı takdirde cihada katılmış gibi sevap kazanırlar.

- Ortaklardan her biri diğerinin sevaplarına nail olur.

- Aile işlerine yardımcı olan fertler, diğerlerinin manevi hizmetlerine ortaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 99
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun