Allah`a Yemin Hangi Sözlerle Yapılır?


Allah`a yemin, ya vallahi, tallahi, billahi demek suretiyle Allah Teâlâ`nın zât ismine, Veya Rahmân, Rahîm gibi mübarek isimlerden birine, Veyahut da izzet-i İlâhiye, kudret-i Rabbaniye gibi zâtî sıfatlarından birine and içilerek yapılır. Peygamberlere, Kâ`be`ye, Kur`an`a veya varlıklardan herhangi birinin başına veya hayatına yemin edilmez.Yalnız bir görüşe göre, Kur`an, kelâm-ı İlâhi olduğu için ona yapılan yemin muteberdir. Kasem ederim, yemin ederim, Allah`a hamdolsun, Allah Teâlâ ile misakım olsun gibi sözler de yemin sayılır. Helâl bir şey`i kendine haram saymak da, yemin sayılır. "Şu işi yaparsam, şu şey bana haram olsun" demek gibi...

Kategori:
3260 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun