Karpuzun suyu ve tadı cennetten mi?

Tarih: 22.05.2023 - 09:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayetin kaynaklarını ve sıhhatlerini belirtip açıklar mısınız?
"Karpuzdan faydalanınız ve ona tazim (saygı) ediniz. Çünkü onun suyu cennetten, tadı da cennet tadındandı. "
- Bu hadis sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu anlamda sahih bir hadis bulamadık.

Hz. Aişe (r.a) annemiz, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin, karpuzu hurma ile beraber yediğini, haber vermiştir.”[1]

İslam âlimleri, Efendimizin (asm) karpuzu hurma ile yemesi dışında fazileti ile ilgili rivayetlerin sahih olmadığını ifade etmişlerdir.[2] Sorduğunuz hadisin hükmü için de “zayıf” denilmiştir.

Bununla beraber, her ne kadar karpuz hakkında nakledilen hadisler sahih olmasa da Allah Resulü (asm) Efendimiz yediği için karpuzun bir fazileti, bereketi ve lezzeti de ortaya çıkmaktadır.

Dipnotlar:

[1] Ebû Dâvûd, Hadis No: 3836; Tirmizî, H. No: 1843; Nesâî, H. No: 7622. (Hadis Sahih’tir.)
[2] İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meâd, Müessesetü’r-risâle, Beyrût 1415, IV, s.263; Şemseddîn es-Sehavî, Makâsidü’l-hasene, Dârü’l-kütübi’l-arabî, Beyrût 1405, s.238-435.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun