Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır?

Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır?
Tarih: 16.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zina etmek, bir kadınla nikâhsız veya haksız olarak cinsel temasta bulunmak. Arapça "zenâ" fiilinden mastar. Zinanın sözlük ve terim anlamı birdir. Bu da; bir erkeğin kadınla bir akde veya haklı bir sebebe dayanmaksızın önden cinsel temasta bulunmasıdır. Zina eden erkeğe "zânî" kadına ise "zâniye" denir.

Hanefîler, bir fıkıh terimi olarak zinayı şöyle tarif etmişlerdir: İslâmî hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin, kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki diri bir kadına, İslâm ülkesinde nikâh akdine veya cariyelik gibi haklı bir nedene dayanmaksızın önden cinsel temasda bulunmasıdır.

Zinada had cezasının uygulanması için, erkeğin cinsel organının en az sünnet yerinin (haşefe) kadının cinsel organına girmiş olması gerekir. Bundan daha azına meselâ; öpmek, sarılmak veya uyluk arasına sürtünmek vb. hareketler haram olmakla birlikte had cezasını gerektirmez.

Küçük çocuk ve akıl hastası yükümlü olmadığı için bunların fiili de kendileri bakımından haddi gerektirmez. Diğer yandan Ebû Hanîfe'ye göre erkek veya kadına arkadan temasta bulunmak (livâta) -haram olmakla birlikte- zina hükmünde değildir. Çünkü bu, zina olarak nitelendirilmez. Ebû Yusuf, İmam Muhammed, Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikîler aksi görüştedir.

Ölü kadın, hayvan veya ergenlik çağına gelmemiş olan ve kendisine cinsel istek duyamayan kız çocuğu ile temas da -haram olmakla birlikte- zina hükmünde değildir. Çünkü bu gibi temasları selîm fıtrat kabul etmez. Ayrıca erkek veya kadının zinaya zorlanmamış olması da şarttır. Çünkü Raslüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları şeyin hükmü kaldırıldı." (Buhârî, Hudûd, 22; Talâk, II; Ebû Dâvud, Hudûd, 17; Tirmizî, Hudûd, 1; İbn Mâce, Talâk, 15)

İlave bilgi için tıklayınız:

Göz zinası veya düşünce zinası diye bir şey var mı? Normal zinaya göre hükmü nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

öfkeli yolcu

teşekürler bıiz gençlerı aydınlatığınız için

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör (ahmet)

Erkeğin erkekle cinsi ilişki kurması büyük günahlardan biridir. Ahlak ve fıtrata ters düşen bir davranıştır. Bu feci cinayeti ilk işleyen Lût (a.s)"un kavmidir. Bir ülkede bu cinayet yaygın bir hâle gelirse mutlaka orası Cenâb-ı Hakk'ın gazabına uğrar. Çeşitli musibet ve belâlara maruz kalır. Peygamber (s) buyuruyor: "Bu cinsi sapıklığı yapanlar çoğalınca, Allah Teâlâ halkın üzerinden himayesini kaldırır, nerede helak olursa olsunlar mühimsemez" (Tabarâni, Zevâcir, c. 2, s. 139).

Buna zina denilmez. Livâta denilir. Zinadan büyük olmazsa da aşağı değildir. Peygamber (sav) "Lût kavminin yaptığını yapan kimse mel'undur" buyurdu ve bunu üç defa tekrar etti (Nesâî; (Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II. 238)

Konu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
devrimselaydin

her ikiside gunah hatta o dahada gunah asıl namus orda

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
pasanuri68

Erkek erkeğe ilişki de zina mı?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
memet61

Zina yapan insan nasıl affedilir ve zinanın Allah katında günahı ve affı ne boyuttadır bu konuda yardım alabilir miyim

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör (ahmet)
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun