İstiğfarın ne olduğunu biliyor musun?

Tarih: 27.06.2020 - 13:10 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İstiğfarin kemali

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًۙا “Rabbinize istiğfarda bulunun, çünkü O günahları bağışlayandır.”  (Nuh, 10)

İstiğfar, mağfiret dilemek, günah ve hatalarının bağışlanmasını istemektir.

Peygamber Efendimiz kendisi istiğfara devam etmiş, ümmetini de teşvik etmiştir. Rivayetlere göre O, günde en az yetmiş defa istiğfar etmekteydi. (Bkz. Buhârî, Daavât, 3; Müslim, Zikr, 41; Ebu Davud, Vitr, 26; Tirmizî, Sûre, 47/1, İbn Mâce, Edeb, 57.) (Bazı rivayetlerde ise yetmiş yerine yüz rakamı vardır.)

İnsanın diliyle “estağfirullah” demesi şüphesiz bir istiğfardır. Ama hemen her mahiyette bir kemal noktası olduğu gibi, istiğfarın da bir kemali vardır. Şöyle ki:

Birisi Hz. Ali’nin yanında “estağfirullah” deyip istiğfarda bulundu. Hz. Ali, dedi:

“İstiğfarın ne olduğunu biliyor musun? İstiğfar, illiyyun derecesidir. (En üst makamdır.) Altı manayı ifade eder:

1-Geçmişte yaptığına pişmanlık duymak.

2-Alıştığın günahı bir daha yapmamak hususunda tam bir kararlılık göstermek.

3-Üzerinde kul hakkı olmadan temiz bir şekilde Allaha varmak için mahlûkatın haklarını eda etmek.

4-Üzerine farz olup da yapmadığın her farizanın hakkını vermeyi kastetmek.

5-Haramla beslenip büyüyen etini üzüntülerle derisi kemiğe yapışacak şekilde eritmek ve yeni bir et meydana getirmek.

6-Bedenine günahın tatlılığını tattırdığın gibi, ona itaat elemini de tattırmak…

İşte, bunları yapabildiğinde gerçek anlamda “estağfirullah” demiş olursun.” (Radi, Nehcü’l-Belağa, s. 774-775)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun