İslam ile dalga geçenlere muhatap olmak lazım mı?

Tarih: 08.05.2017 - 04:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ateistler Evren'in genişlemesi, ayın yansıyan ışığı gibi Kuran'ın mucize ayetlerini Müslümanların kendisinin bu hale getirdiğini, Kuran'da bu tür mucizelerin geçmediğini söylüyorlar ve sitelerinde islamla dalga geçiyorlar, böyleleriyle muhatap olmak lazım mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kim olursa olsun, İslam'a uygun doğruları, doğru yöntemlerle anlatmak görevimizdir. Bundan sonrası kişinin kendi iradesine kalır, ondan sorumlu olmayız.

Sorudaki konularla ilgili cevaplarımız Sitemizde mevcuttur.

Ayın yarılması mucizesini bildiren ayet çok açıktır:

“Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar ise, ne zaman bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ‘Bu daimî bir sihirdir.’ derler.” (Kamer, 54/1-2)

mealindeki ayetin açık işareti ve ayın yarılması mucizesinin nasıl gerçekleştiği hususunu aktaran tüm sahih hadis ve siyer kaynaklarında geçen manevi tevatür derecesindeki bilgiler için Sitemizdeki cevaplara bakılabilir.

- Evrenin genişlemesiyle İlgili ayetin meali şöyledir:

“Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik. Ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz.” (Zariyat, 51/47)

- Ayette yer alan “Biz onu (göğü) genişleticiyiz” mealindeki cümleyi farklı yorumlamışlardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

a) Hasan-ı Basri: Biz yağmur yağdırmak suretiyle rızkı genişletiriz.

b) İbn Zeyd: Biz göğü genişletiriz.

c) Bazıları: Biz göğün genişliğinden daha fazla genişlikler yaratmaya kadiriz.

d) Mucahid: Biz şimdiki gök gibi başka göğü de genişletebiliriz.

e) Biz geniş kudrete sahibiz. İrade ettiğimiz hiç bir şey bize sıkıntı vermez. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Benzer yorumlar için bk. Beydavi, ilgili yer.

- Daha sonraki İslam alimlerin yorumuna göre, -diğer manalar yanında- evrenin sürekli genişlemeye devam ettiğine de işaret edilmiştir. (bk. İbrahim el-Kattan, Teysiru’t-tefsir; Abdulkadir b. Huveyş el-Ânî, kitabu’l-Meanî,  ilgili ayetin tefsiri)

- “Biz ileride Kur’an’ın hak / Allah’ın sözü olduğu gerçeği onlara açık-seçik oluncaya kadar, hem âfaki hem enfüsi (hem insanların kendi âlemlerinde hem kâinat çapında) ayetlerimizi / delillerimizi göstereceğiz.” (Fussilet, 41/53) mealindeki ayette zaman içinde keşfedilen ilmi hakikatlerin, Kur’an’ın verdiği bilgilerin doğruluğunu pekiştireceği hususu vurgulanmıştır.

Bu konu için de “Sitemize bakılabilir.” diyor ve  şu noktaların altını çizmek istiyoruz:

a) İslam’ın aleyhinde olan sitelere girmek veya o gibi eserler okumak tehlikelidir. Bilerek kendini bu tehlikelere atanlar günahkâr olur.

b) Lüzumsuz yere bu gibi dinsizlerin fikirlerini okuyup sonradan da “Şüpheye düştüm.” deyip feryat etmek aklın kârı değildir. “Kendi zararına razı olanın lehinde bakılmaz ve ona acınmaz.” kuralı bu konuda da geçerlidir.

c) Hiç yüzme bilmeyen bir kimse denize atlarsa “aman boğuldum!” diye feryat etmesi mantık dışıdır. Ve bu tarzda ölen kimsenin vebali büyüktür.

Lütfen bunlara dikkat edelim.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin tebliğ ve nasihat metodu nasıldı?
Zariyat suresi 47. ayeti açıklar mısınız?
Şakku'l-kamer
Kamer Suresi'nde "O saat yaklaştı, ay yarıldı" ifadeleri, kıyamete ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun