İmam tekbiri unutursa cenaze namazı geçerli olur mu?

Tarih: 22.08.2022 - 11:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cenaze namazında imam tekbirlerden birini eksik söyler ve selam verirse cenaze namazının iadesi gerekir mi?
- Kısaca cenaze namazı nasıl kılınır?
- Cenaze namazının cemaatle kılınması şart mı?
- İmama uyan kişi ilk tekbirleri kaçırırsa nasıl telafi eder?
- Cenaze namazı kılınmayan cenaze için ne yapmak gerekir?
- Kerahet vaktinde cenaze namazı kılınabilir mi?
- Camide cenaze namazı kılınabilir mi?
- Cenaze namazını neler bozar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Tekbiri Eksik Yaparsa

Cenaze namazında imam tekbirlerden birini eksik söyler ve selam verirse cenaze namazının yeniden kılınması gerekir.

Hazırlanmış cenaze namazını kılmanın hükmü farz-ı kifayedir. Cenaze namazının şartı niyettir. Selam vermek vaciptir. Dualar ise sünnettir.

Cenaze namazının rüknü ise, 2’dir;

- Kıyam; ayakta durmak,

- Dört tekbir; cenaze namazında iftitah dediğimiz ilk tekbir ile beraber hepsi dört tekbirdir.

Eğer imam cenaze namazının bu dört tekbirinden birini unutarak söylemese ve selam verip namazı tamamlasa, imamın da cemaatin de namazı bozulur. İmam tekbiri eksik söylese ama cemaat dörde tamamlasa bile yine imamın da cemaatin de namazı bozulur. Böyle bir cenaze namazını yeniden kılmak gerekir. Hatta eksik tekbirle kılınan cenaze namazının bu durumu definden sonra anlaşılsa vakit geçirmeden kabri üzerine yeniden kılmak gerekir.

Cenaze Namazı

Cenaze namazını kıldıracak olan imam Hanefîlere göre cenazenin göğsü hizasına durur. Diğer mezhepler, cenazenin erkek veya kadın oluşuna göre bu konuda birbirinden farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İmam cenazenin erkek, kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edip yüksek sesle tekbir alır. Cemaat de aynı şekilde niyet eder ve imamla birlikte tekbir alır. İmam ve cemaat Sübhaneke duasını sessizce okurlar.

Şafilerle Hanbelîlerde Sübhaneke yerine Fatiha suresi dua olarak okunur.

Bundan sonra Hanefî ve Malikilere göre eller kaldırılmadan ikinci tekbir alınır. Şafilerle Hanbelîler her tekbirde ellerini kaldırırlar.

Bu tekbirden sonra “Allāhümme salli” ve “Allāhümme bârik” duaları okunur.

Üçüncü tekbirin ardından da cenaze duası okunur; bu duayı bilmeyenler başka bir dua okuyabilirler.

Dördüncü tekbir alındıktan sonra sağa ve sola selam verilir.

Hanefîlere göre her iki tarafa selâm verilmesi vacip olduğundan, ellerin de sol tarafa selâm verildikten sonra bırakılması uygundur.

Diğer üç mezhepte ise sadece sağa selâm verilmesi vaciptir.

Cenaze Namazı ve Cemaat

Cenaze namazı için cemaat şart değildir, bir kişinin kılmasıyla bile farz yerine getirilmiş olur.

Cemaat Tekbire Yetişemezse

Namaz başladıktan sonra cemaate katılan kimseler, eksik kalan tekbirleri imam selâm verdikten sonra dua okumaksızın peş peşe alıp namazlarını tamamlarlar.

Namazı Kılınan Cenaze İçin Yeniden Namaz Kılmak

Hanefîlere göre cenaze namazı bir defa kılınır, ikinci defa kılınması mekruhtur.

Malikilere göre bir defa cemaatle kılınmışsa tekrarı mekruh, fakat cemaat halinde kılınmamışsa iadesi menduptur.

Şafi ve Hanbelîlere göre ise cenaze namazını daha önce kılmayan kişilerin kılması caizdir.

Cenaze Namazı Kılınmayan Cenaze

Herhangi bir sebeple namazı kılınmadan defnedilen cenazenin namazı, cesedi henüz bozulmadığı kanaati devam ettiği sürece kabri başında kılınır.

Kerahet Vaktinde Cenaze Namazı Kılmak

Güneş doğarken, batarken ve zeval vaktinde cenaze namazının kılınması Hanefîlerce mekruh, Maliki ve Hanbelîlerce haram kabul edilmiştir. Şafiler ise bütün vakitlerde kılınabileceğini belirtmişlerdir.

Camide Cenaze Namazı

Hanefîlerle Malikilere göre yağmur vb. bir mazeret yoksa cenaze namazı cami içinde kılınmaz. Şafi ve Hanbelîler bunda bir sakınca görmezler.

Cenaze Namazını Bozan Şeyler

Diğer namazlar için söz konusu olan taharet, kıbleye dönmek gibi hususlar cenaze namazında da şarttır. Namazı bozan şeyler cenaze namazını da bozar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun