İlim kafirin kalbinde ise söküp alınız, anlamında hadis var mı?

Tarih: 10.01.2022 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İlim kafirin kalbinde zuhur etse de onu oradan söküp alınız, anlamında hadis var mı?
- Böyle bir hadis var mı, varsa sıhhat durumunu ve nasıl anlamak gerekir (şerhini) yazar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda bu anlama gelecek bir hadis rivayeti bulamadık.

Ancak Şia kaynaklarında, “İlim müminin yitiğidir, müşriklerin elinde olsa onu oradan alır.” anlamında bir bilgi Hz. Ali’den (ra) nakledilmiştir.

Bununla beraber, Tirmizi’de rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Hikmet, değerli bilgiler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.” (Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17)

Tirmizi şöyle demiştir: Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle bilmekteyiz. İbrahim b. Fadl el Medenî el Mahzûmî hadis konusunda hafızası yönünden zayıf kabul edilmiştir. (Tirmizi, a.y)

Hikmet, akli ve naklî delillerle desteklenmiş bir bilgidir. Mümin de hem naklî hem akli delillerle meselelere bakan, öğrenen ve ona göre öğreten kişidir. Bu sebeple herkesten daha çok hikmetli bilgiyi almaya layıktır. (krş. Münavî, Feyzu’l-Kadir, 5/65)

İlave bilgi için tıklayınız:

"İlim, müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır." hadisini nasıl ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun