İçtihat / ictihad kapısı açık mıdır, kapanmış mıdır?

Tarih: 31.07.2006 - 16:27 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İctihadın belli başlı dokuz şartı vardır:

1. Arapça dilini ve üslûbunu bilmek. Çünkü dinin kaynağı Kur'ân-ı Kerîm ile sünnet-i seniyedir; bunlar da Arapça'dır.

2. Kur'ân-ı Kerîm'in âmm ve hâssını, mutlak ve mukayyedini, nasih ve mensubunu bilmek.

3. Peygamber (asm)'in -kavlî, fiilî ve takriri- sünnetlerini bilmek.

4. Hakkında ictihad edilecek mesele ile ilgili icmâ veya ihtilâfı bilmek, icmâın vuku'unda hiç şüphe yoktur. Sahabenin birçok meselelerde vaki olan icmâını hiçbir kimse inkâr edemez. Ancak Ahmed bin Hanbel sahabeden sonra icmâın vaki olmadığını söylüyordu. Şâfîi de sahabelerden sonraki icmâi inkâr etmemiş ise de bir meselede kendisine icmâdan söz edildiği zaman onu kabul etmiyordu.

5. Kıyas ve kaidelerini bilmek.

6. Şer'i ahkâmın maksat ve gayesini bilmek.

7. Hak ile batılı birbirinden ayırabilecek kadar ölçülü olmak.

8. İctihada ve İslâm'a karşı samimi olmak.

9. İnancı sağlam olup bid'attan uzak olmaktır.

Bundan anlaşılıyor ki ictihad, kolay bir mesele değildir. Herkes ictihad davasında bulunamaz. Akıl ve çevreye veya doğu ve batıdan ithal edilen düşünce ve görüşlere istinaden, hiçbir kimse İslâmi konularda ictihad edemez.

İctihadın kapısı her zaman açıktır. İctihad kapısı, birinci asırda açık olduğu gibi her asırda da açıktır. Yeter ki içtihadın şartlarına haiz bir kimse bulunsun. "Şu tarihten şu tarihe kadar açık idi sonra kapandı veya kapatıldı." demek yanlıştır. Kapanış ve açılışı elimizde değildir. Bu husus için hiç bir kimseye yetki verilmemiştir.

(bk. Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar)

İlave bilgi için tıklayınız:

Müctehid nedir? İctihad ehli kimdir? İctihad kapısı kapanmış mıdır? | Sorularla İslamiyet

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun