Hz. Peygamber döneminde recm cezası uygulandı mı?

Tarih: 21.09.2015 - 00:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber, Dört Halife, Hz. Hasan ve Hz. Muaviye döneminde uygulanan ya da uygulanmak istenen zina hadleriyle ilgili rivayetleri ve zina haddiyle ilgili olayları/münakaşaları yazıp hangilerinin sahih olduğunu hangilerinin zayıf olduğunu belirtir misiniz? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sorunuza tam cevap vermek için müstakil bir eser yazmak gerekir.

Bununla beraber, recim cezasının olduğunu gösteren birkaç misali zikredebiliriz.

1) Hz. Ömer’in: “Korkarım birileri Allah’ın kitabında görmüyoruz, diyerek recm cezasını inkâr ederler. Halbuki Resulullah recmetti, ondan sonra da biz recmettik.” (Buhari, Hudud, 30) demesi, Hz. Peygamber ve Dört Raşit halife devrinde recm cezasının uygulandığını gösterir.

2) Hz. Ebu Hureyre ve Hz. Zeyd b. Halid el-Cüheni’den yapılan rivayete göre;

“Bedevi Araplardan iki kişi Resulullah’ın huzuruna vardılar ve onlardan biri:

‘Ey Allah’ın resulü! Benim oğlum şu adamın yanında ücretli/işçi olarak çalışırken karısıyla zina etti. Ben de oğlumun (bu suçundan dolayı) fidye olarak bu adama yüz koyun bir de hizmetçi/köle verdim. Sonra ehl-i ilimden sordum, bana; ‘Oğluma yüz değnek bir de bir yıl sürgün cezası olduğunu, onun karısına da recim cezası olduğunu.’ bildirdiler. (Adamı dinleyen) Hz. Peygamber:

‘Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ben şimdi aranızda şanı yüce Allah’ın kitabıyla hükmedeceğim: Verdiğin yüz koyun ile hizmetçi/köle sana geri verilecek; oğluna yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası uygulanacaktır.” diye buyurdu, sonra da Üneys (el-Eslemî)’ye dönerek, 

‘Ya Üneys! Bu adamın karısının yanına git, eğer suçunu itiraf ederse onu recmet.’ dedi. Kadın suçunu itiraf etti ve recmedildi.” (bk. Buhari, Hudud, 30; Müslim, Hudud, 25; Ebu Davud, Hudud, 25; Tirmizi, Hudud,8; Nesaî, Kudat,22; İbn Mace, Hudud, 7; Darimi, Hudud, 12; İbn Hanbel, 4/115-116)

3) Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Adamın biri  Mescitte bulunan Hz. Peygamberin yanına geldi ve “Ya Resulellah! Ben zina ettim.” dedi. Hz. Peygamber ondan yüz çevirdi. Bu sözünü dört defa tekrarladı (her defasında Hz. Peygamber cevap vermiyor, yüzünü çeviriyordu). Nihayet dört defa kendi aleyhine (zina yaptığına dair) şahitlik yapınca, Hz. Peygamber onu çağırdı ve “Sende delilik var mı?” diye sordu. Adam “Hayır!” diye cevap verince, bu defa “Muhsan/Evli misin?” diye sordu. Adam buna “Evet!” cevabını verince, Hz. Peygamber “Bunu götürüp recmedin!” diye buyurdu. (Buhari, Hudud, 22)

4) Hz. Cabir anlatıyor: Esleme kabilesinden bir adam Resulullah’ın yanına geldi ve zina yaptığını itiraf etti. Hz. Peygamber ondan yüz çevirdi. Nihayet adam dört defa bu suçunu itiraf ettikten sonra, Hz. Peygamber onun deli olmadığını ve evli olduğunu da öğrendikten sonra, recmedilmesini emretti...” (Buhari, Hudud, 25)

Bu hadiste yer alan adamın Maiz b. Malik olduğunu Müslim’in şu  rivayetinden anlıyoruz:

Süleyman b. Bureyde -babasından naklen- özetle şunu anlatıyor: “Maiz b. Malik el-Eslemi, adında bir adam dört gün Hz. Peygambere gelip zina yaptığını itiraf etti. Her defasında Hz. Peygamber onu geri çevirdi. Nihayet dördüncü defa geldiğinde, onun akrabasından deli olup olmadığını sordu. Aklının yerinde olduğunu (evli olduğunu) öğrenince recmedilmesini emretti ve recmedildi.” (Müslim, Hudud, 22, 23)

5) Aynı sahabinin rivayetinde, Cüheyne’den bir kadın (el-Ğamidiye) gelip Hz. Peygambere zinadan gebe olduğunu söyledi. Hz. Peygamber çocuğunu doğurduktan sonra gelmesini emretti. Doğumdan sonra geldiğinde ise, onu (bir-iki) yıl emzirdikten sonra gelmesini söyledi. Nihayet gelip çocuğun artık yemek yediğini söyleyince recmedildi.” (Müslim, Hudud, 22, 23, 24)

Kuvvetli ihtimalle bu rivayetlerden bazılarında isim verilmemiş, bazılarında isim verilmiştir. Bir rivayette kadın için “Cüheyne”den bir rivayette Cühayne’ye bağlı bir Ğamid bölgesinden olduğu için “el-Ğamidiye" denilmiştir. Bundan anlıyoruz ki, Hz. Peygamber devrinde bu recim olayı 2-3’ü geçmez. Bunların hepsi de kendi itiraflarıyla olmuştur.

6) Hz. Ali’nin Şurahe el-Hemedaniye adlı bir kadını recmettiği bildirilmiştir. (bk. Razi, İbn Kesir, Nur suresi: 2. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun