Hz. Musa'nın mucizeleri nelerdir?

Hz. Musa'nın mucizeleri nelerdir?
Tarih: 06.12.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. MUSA (as)’IN MU’CİZELERİ

Hz. Musa (as)’ın bilinen, en meşhur dokuz mu’cizesi vardır. (İsra, 17/101) Bunlar:

1. Elindeki asanın ejder olması.
2. Elinin bembeyaz kesilip nur gibi parlaması (Yed-i beyzâ).
3. Çekirge afeti mu’cizesi.
4. Bit afeti mucizesi.
5. Kurbağa sürülerinin Mısır’ı istila etmesi.
6. Suların kana inkılab etmesi.
7. Tîh sahrasında, Hz. Musa (as)’ın asasını taşa vurmasıyla on iki çeşmenin fışkırması.
8. Kızıldeniz’in yarılmasıyla İsrailoğullarının denizi geçmesi.
9. Tûr dağının yerinden koparılarak İsrailoğullarının üzerine kaldırılışı. (Bilmen, IV/1323-24; Çantay, II/530, not:93)

Hz. Musa (as)'ın mu’cizeleri elbette bunlara münhasır değildir. Daha başka mu’cizeleri de vardır. Fakat bu mu’cizeleri meşhur olmuştur.

Konuyla ilgili şu ayetlere ve tefsirlerine bakılabilir:

Araf 7/104-126; Yunus 10/83; Taha 20/47-76; Şuara 26/16-51; Kasas 28/36-37; Duhan 44/17-21; Bakara 2/49; İbrâhîm 14/6; Araf 7/127; Gafir 40/23-25; Zuhruf 43/51-54; Bakara 2/50; Araf 7/136; Enfal 8/54; Yunus 10/90, 92; İsra 17/103; Tâhâ 20/77-78; Şuara 26/52, 53, 60-66; Kasas 28/40; Duhan 44/23; Zariyat 51/40; Bakara 2/63, 93; Nisa 4/154; Araf 7/171.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun