Hz. İsa'nın yerine kim öldürüldü?

Tarih: 08.03.2012 - 00:34 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Nisa Suresi, 157. ayet:

"'Allah elçisi Meryem Oğlu İsâ Mesîh'i öl­dürdük.' demeleri yüzünden... Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha ger­diler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hak­kında ihtilâfa düşenler, bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu husus­ta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdir."

Barnaba İncili'ne ve bir kısım hristiyanlara göre ise Hz. İsâ çarmıhta öldürülmemiştir. Birisi ve muhtemelen onu ihbar eden Yahuda, Allah tarafından İsâ'ya benzetilmiş, yahudiler de onu tutup çarmıha gererek öldür­müşlerdir. (Neccâr, Kısasü'l-enbiyâ, s. 403,448 vd.; İbn Âşûr, V, 22)

Bu bilgileri ihtiva eden kaynakların önemlilerinden biri olan Barnaba İncili, Hz. İsâ'nın havarilerinden ve Markos'un amcaoğlu Aziz Barnaba'ya aittir. Bu İn­cil, konsillerde oluşturulan ve daha çok Pavlus'un etkisinde kalan resmî Hıristiyanlığa aykırı düştüğü için yasaklanmış, uzun müddet bazı yüksek seviyeli din adamlarının elinde gizli kaldıktan sonra 1738'de Viyana Kütüphanesi'ne konmuş ve böylece ortaya çıkmış, birçok dile tercüme edilmiştir.

Kur'ân-ı Kerîm'in açık ve kesin ifadesine göre Hz. İsâ bir peygamberdir (Nisa, 4/171), düşmanları tarafından çarmıha gerilerek öldürülmemiştir. Allah Teâlâ peygamberini onlardan korumuş, aralarından çıkarıp himayesine almış, nezdine yükseltmiştir. Nisa suresi, 157. âyetin, "(Başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler" şeklinde çevirilen kısmında geçen teşbih kavramının bir mânası "ben­zetmek, benzer kılmak" bir başka mânası da "şüpheye düşürmek"tir.

Bu mânalar­dan birincisine göre ihbarcı Hz. İsâ'ya benzetilmiş ve çarmıha gerilerek katledil­miştir. İkincisine göre Hz. İsâ'yı çarmıha gerip öldürmüş değillerdir; bu konuda zaten kendileri de şüphe ve ihtilâf içindedirler. Nisa suresi, 157. âyetin sonundaki "Onu kesin olarak öldürmediler" cümlesini de iki şekilde anlamak mümkündür:

1. "Onu öl­dürdüklerini iddia edenler bu konuda kesin bilgiye sahip değildirler." bu mâna, teş­bihin ikinci mânasını teyit etmektedir,

2. "Onu öldüremedikleri kesindir." Bu mâ­na da teşbihin, "birini diğerine benzetme" anlamını desteklemektedir.

(bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: II/136-137)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun