Hz. İbrahim'a gönderilen iki meleğin diğerlerinden farkı ne idi?

Tarih: 27.11.2011 - 12:11 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Niçin Hz. Cebrail (as) gönderilmedi? - Harut ve Marut adlı meleklerin akıbeti ne olmuştur?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Meleklerin Hz. İbrahim (as)’e geldiğini bildiren ayetlerin mealleri şöyledir:

“Bir zaman da elçilerimiz İbrâhim’e varıp onu müjdelemek üzere 'Selâm sana!' dediler. O da: 'Size de Selâm!' deyip çok kalmadan, elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti... Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi ve onlardan kuşkulandı, kalbine bir korku girdi. ‘Korkma!’ dediler. ‘Çünkü biz aslında Lût kavmini imha etmek için gönderildik.’ Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince gülümsedi. Biz de onu İshak’ın, onun peşinden de Yâkub’un doğumu ile müjdeledik.”(Hud, 11/69-71).

Kaynakların belirttiğine göre, Hz. İbrahim’e gönderilen üç melek idi. Bunlar, Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Hz. İsrafil adlı meleklerdi(bk. Taberî, Zemahşerî, Razî, ilgili ayetin tefsiri).

Hz. İbn Abbas’tan gelen rivayette, Cebrail ile beraber gelen diğer iki meleklerin adı zikredilmemiştir(bk. Zemahşerî, a.y).

İbn Abbas’tan diğer bir rivayete göre, söz konusu üç melek,  Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Hz. İsrafil adlı meleklerdi(bk. Razî, a.g.y).

Ayrıca meleklerin sayısını dokuz ve on bir olduğunu söyleyenler de vardır(bk. Zemahşerî, a.y)

Kaynaklarda, bu meleklerden birinin Hz. Cebrail olduğunda ittifak vardır. Geri kalanların isimlerinde olduğu gibi, üç, dokuz, on iki kadar olduğu ileri sürülenler olmuştur(bk. Razî, a.y).

2) Muhakkik alimler, Harut-Marut meleklerinin günah işlediklerine dair tefsirlerde söz konusu edilen kıssaların doğru olmadığını belirtiyorlar(bk. Razî, Bakara, 2/102. ayetin tefsiri).

Bu meleklerin akıbetlerinin ne olduğuna dair bir ayet ve sahih bir hadise rastlayamadık. Şunu da belirtmeliyiz ki, bu gibi konular bizim dinimize hizmet etmez. Bunlar yerine hayatımızda bize lazım olan konular üzerinde yoğunlaşmamız daha uygun olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

HÂRUT ve MÂRUT

Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 102. ayette geçen Harut ve Marut adlı meleklerle ilgili olayın Sümer döneminden, İsrail efsanelerinden alındığını söyleyenler var. Bunun doğrusu nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun