Hz. Ammar'ın katili kimdir? Müslümanların, sahabeler arasında meydana gelen ayrılıklara nasıl bakması gerekir?

Tarih: 21.12.2006 - 16:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz.Ammar Hz. Muaviy'e mi öldürüyor?
- Allah Resulu (asm) diyor ki (bilmana) "Ammar'ı ödürecek kavim ne azgın kavimdir."...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ammar'ı Hz. Muaviye öldürmemiştir. Ayrıca bu rivayet te'vil edilmiş ve Hz. Ammar'ın sorumlularının, onu savaş meydanına getirenler olduğu şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Diğer taraftan sorumluların sadece Hz. Ammar'ı şehit edenlerin olacağı şeklinde tevil edenler de olmuştur. (Kısas-ı Enbiya, 1/561 vd.; El- Hulefau'r-Raşidun, 224-225)

Bu olay Hz. Ali (ra) ve taraftarlarının haklı olduğuna bir delil olmakla beraber, sahabilerin arasında meydana gelen bu olay içtihat neticesi olduğundan hiç biri sorumlu değildir. Ölen de öldüren de cennetliktir. Çünkü müctehidler hata yaptıkları takdirde de sevap alacakları için burada içtihadında hata eden Hz. Muaviye (ra) sapıklıkla ve fıskla suçlanıp tenkid edilemez. Müctehidlikle ve hayırla anılması gerekir. Çünkü, ictihadında hata eden bir müctehid sapıklık ve fıska girmekle suçlanamaz.(bk. Şerhu'l-Akâid, s.325, Hâşiyetu'l-Kestellî 'alâ Şerhi'l-Akâid, s.180-181)

Cemel savaşından sonra, Hz. Ali (ra) askerlerini yeniden düzenleyip, o esnada Şam valisi olan Hz. Muaviye (ra)’nin üzerine yürüdü. Her iki taraf, Sıffîn mevkiinde buluşmuşlardı. Bu muharebede yine gayret gösterenlerin en başında Hz. Ammar (ra) gelmekteydi. Savaş esnasında Hz. Amr b. As’la karşılaşmış, aralarında konuşmalar cereyan etmişti, Hz. Ammar, Hz. Amr’ı ikaz etmeye gayret etmişti.

Savaşın en şiddetli günlerinden biri idi. Biraz dinlenmek ve iftarını açmak üzere bir köşeye çekilmişti. Kendisine getirilen sütü içince yüzü parlamış, "Bugün dostlarıma kavuşacağım, Resûl-i Ekrem (asm) ve arkadaşlarına kavuşacağım." diyerek sevinç izhar etmişti. Zira, daha önceden Resûl-i Ekrem (asm) ona, bu dünyadan son içeceğinin süt olduğu müjdesini vermişti.

Yeniden savaşa döndü. Olanca gücüyle çarpışmaya katıldı. Bu sırada İbn Cediye namındaki bir nasipsiz onu yaraladı, binitinden düşürdü. Biraz sonra da vefat etti. Hz. Ammar (ra)’ın şehit olması karşı tarafı telâşlandırmıştı. Onun hakkındaki Resûl-i Ekrem (ra)’in hadislerini biliyorlardı. O hadisleri de kendilerine göre tevil ettiler.

Techiz ve tekfini yapılarak Kûfe mezarlığına defnedilmiştir. Şehit olduğu esnada yaşı doksan bir olduğu rivayet edilmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Müslümanların, sahabeler arasında meydana gelen ayrılıklara nasıl bakması gerekir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun