Evlenmeyen sahabe var mıdır? Sahabelerden maddi durumu elverişli olduğu halde evlenmeyip İslama hizmet edenler var mıdır?

Tarih: 14.03.2007 - 15:46 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hiç evlenmeyen sahabiler olduğu gibi, tek eşle yetinen sahabiler de vardır. Ebuzer bir tek eşle yetinmiştir. Hz. Ali (ra) de Hz. Fatıma (ra) ölünceye dek tek eşle yetinmiştir.

Hiç evlenmeyip bekâr yaşamış ve ölmüş tanınan / tanınmayan çok insan vardır. Mesela bildiğimiz kadarıyla peygamberlerden Hz. İsa (as) ve Hz. Yahya (as) hiç evlenmemişler, bekâr olarak dünyalarını değiştirmişler.

Sahabilerin arasında "Suffe Ashabı" olarak bilinen, hayatını ilme, İslamî hizmete vermiş ve hiç evlenmemiş sahabiler vardı. Peygamberimiz (asm) bunların evlenmeleri için herhangi bir ısrarda bulunmamıştır.

Daha sonraki dönemlerde, İslam dünyasında, Batı'da bekâr olarak yaşamış o kadar meşhur insan vardır ki, bunlar insanlığa, ilme, İslam'a hizmetleriyle tanınmışlar, kimse de bunları yadırgamamıştır.

Meselâ Allah dostlarından Rabia-i Adeviyye, Bayazid-i Bistamî, Bişr-i Hafî, zamanımızın tanınmış bilginlerinden İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Ali Emiri Efendi, Said Nursi ve bazı yakın talebeleri evlenmemişler, hayatlarını bekâr olarak geçirmişlerdir.

Bazı insanlar evlenir, çoluğa çocuğa karışır, baba olur, dede olur. Bazı insanlar da ya evlenmek için imkân bulamaz veya evlenme ihtiyacı duymaz, ömrünü bekâr olarak geçirir.

Bu yönüyle evlenmek ne farzdır, ne vaciptir. Evlenmemek de ne haramdır, ne günahtır. Bir tercih meselesidir, ihtiyaç duyar, duymaz kişinin kendi vereceği bir karardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Dinimiz evlenmemeye (bekâr kalmaya) nasıl bakmaktadır? Bu zamanda insanların, bazı İslam alimlerinin evlenmemesi nasıl karşılanır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun