Hristiyanlarda Besmele gibi bir olay var mı?

Hristiyanlarda Besmele gibi bir olay var mı?
Tarih: 25.06.2022 - 20:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mesela Müslümanlar bir işe veya yemeğe başlamadan önce Bismillahirahmanirrahim diyorsak, Hristiyanlarda -haşa- Baba Oğul ve Kutsal ruhun adıyla mı diyorlar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu ikisinin aynı manaya geldiğini iddia etmek, güneşin doğduğu yön ile battığı yönün aynı yerde olduğunu iddia etmekten farksızdır. Çünkü:

Besmele çeken kişi “Allah’tan başka ilah olmadığına, her şeyin yalnız onun adıyla, onun ilim ve kudretiyle meydana geleceğine iman ettiğini” söylemektedir.

Teslisi seslendiren kimse ise, “Allah’ın bir değil, üç unsurdan meydana gelen bir komite olduğuna, her şeyin bu üçlü komite tarafından yaratıldığına” iman ettiğini seslendirmektedir.

Bunlardan birincisi tevhidi, diğeri şirki ilan etmektedir.

Budalaca bir kurnazlık da şudur; diyorlar ki:

“Besmelede Allah, Rahman, Rahim unvanıyla üç varlıktan söz edilmektedir. Tesliste ise, Baba-Oğul-Rûhu’l-kudüs unvanıyla üç varlıktan bahsedilmektedir. Ne fark var?"

Yerden göğe kadar fark vardır. Şöyle ki: 

- Besmelede her üç unvan da Allah’a aittir. Çünkü yaratan hem Allah hem Rahman hem Rahimdir. Bunlar aynı mevsufun sıfatlarıdır. Mesela, bir insan hem yazar hem mimar hem doktor olabilir. Bu üç unvan da aynı şahsın vasıflardır. Fakat tesliste, aynı zata ait olmayan üç uknumdan / unsurdan meydana gelen üç yabancı mevsufun vasıfları söz konusudur. Bunlar da Hz. İsa’ya indirilen ilk vahiyde yoktur; çok sonraları Hristiyan inancının içine sokuşturulmuştur.  

- İslam Ansiklopedisinde ifade edildiği gibi;

 “Ahd-i Cedîd’de “baba”, “oğul / insan oğlu / Tanrı oğlu” ve “kutsal ruh / Tanrı’nın ruhu” ifadeleri geçse de teslisin üç unsurundan birlikte sadece -muhtemelen geç döneme ait- iki yerde bahsedilmiştir. Matta kitabının sonunda İsa havarilerini bütün milletleri baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz etmekle görevlendirirken (28/19) Pavlus, Korintoslular’a yazdığı ikinci mektubunu, “Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve kutsal ruhun yoldaşlığı hepinizle olsun” diyerek bitirmektedir.” (13/13)

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, “Besmele ile Teslis / üçleme” düşüncesini bir tutmak, tevhid ile şirki aynı kefeye koymak manasına gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun