Hollow earth (oyuk dünya) teorisi nedir?

Tarih: 08.03.2015 - 00:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gerçekliği nedir?
- İslam ile uygunluğu nedir?
- Katmanlı dünya teorisinden farkı nedir?
- Bilim ve İslam'a göre hangisi daha geçerlidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Verilen bilgilere göre, ilgili teorinin anlattığı şeyler şu merkezdedir:

“Yerkürenin iç kısmında büyük bir boşluk veya oyuk olduğunu ileri süren bu görüşe göre, gezegenin merkezinde var olduğu düşünülen eriyik bir magma kütlesi değil, yerküre üzerindeki manyetik alanın oluşmasını sağlayan büyük bir boşluk bulunmaktadır.”

“Ayrıca, bu boşluk içerisinde, 'iç güneş' (inner sun) adı verilen bir enerji kaynağı da vardır. Bu teorinin var olduğunu savunduğu boşluğa giriş için belli mağaralar veya tüneller var olup, en geniş giriş noktaları, dünyanın kuzey ve güney kutup bölgelerindedir.”

- Önce şunu belirtelim ki, bu teorinin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. İslam dininde de buna işaret eden hiçbir ayet veya hadisin olduğunu düşünmüyoruz.

- İlginçtir, bu teori bazı kimseler tarafından dini bir boya ile de boyanmış ve ahiret akidesiyle irtibatı kurulmaya çalışılmıştır.

Bu hususta verilen bilgilere göre, “Oyuk Dünya Teorisinde (Theory of Hollow World) modern bilimden farklı olarak dünyanın içinin boş olduğu içinde birbirine bağlı birçok kentin ve ırkın varlığına inanılır. Bu ırkların zamanı geldiğinde yeryüzüne çıkacağı ve yeni bir dünya düzeni sağlayacakları ifade edilir.

Musevilikte ister Eski Ahit (Tevrat) isterse sonradan oluşan yorum kitabı ve kutsal metin Talmud’da ölümden sonra dirilişin olacağı inancı vardır.

Tevrat’a göre iman sahiplerinin gideceği Aden Bahçesi (Cennet; Gan Eden) kadar günahkârların ateş azabı göreceği "Gehinnom" (Cehennem) da haber verilmektedir.

Gehinnom karanlık, insanların acı ve sıkıntı çektiği bir mekândır. Gehinnom temelde aşağıya inilen bir çukur olarak tasvir edilmiştir. Gehinnom kelimesi ile beraber "şeol" kelimesi ile de Eski Ahit’te yer almaktadır. Şeol kelime karşılığı olarak “oymak, kazmak ve çukurlaştırmak” anlamına gelmektedir. Zira Eski Ahit’e göre Şeol yerin karanlık derinliklerindedir. Kâfirler en aşağı tabakaya atılacaktır.”

Bu bilgiler ışığında konuya yaklaşımımızı şöyle açıklayabiliriz:

a) Burada genel olarak ahiret hayatının/cennet ve cehennemin varlığından söz edilmektedir. Bu mana genel olarak İslam’ın ahiret akidesine uygundur.

b) Ancak  “Oyuk Dünya Teorisinde (Theory of Hollow World) modern bilimden farklı olarak dünyanın içinin boş olduğu, içinde birbirine bağlı birçok kentin ve ırkın varlığına inanılır. Bu ırkların zamanı geldiğinde yeryüzüne çıkacağı ve yeni bir dünya düzeni sağlayacakları ifade edilir.” şeklindeki bilgiler yanlıştır.

Bu tasvir, İslam dinine uygun olmadığı gibi, mevcut realiteye de uymaz.

c) Bazı insanlar, İslam’ın çok net ve sade olarak anlattığı hakikatlerin bir kısmını kendi karışık zihinleriyle felsefi olarak açıklamaya çalışırlar ve gerçeğin anlaşılmasına sebep oluyorlar.

Bu teorinin kendi başına yer altındaki hayatı bilmesine imkân olmadığı ortadadır. Çünkü bu gaybi meseleye hiçbir bilimin haddi değil ki oraya el uzatsın. Bu sebeple, kendi felsefi düşüncelerini Ahd-i atikten desteklemek suretiyle böyle garip şeyler söylerler.

d) Bunun -kuvvetli ihtimalle- bir sebebi yine siyonist kafalı bazı kimseler Tevrat’a daha fazla bir değer vermek ve verdirmek için ortaya attıkları bir masaldır.

Kur’an’da ahiret konusu Tevrat’tan elli kat daha fazla açık ve müdellel olmasına rağmen, ondan söz edilmemesi bunun ayrı bir göstergesidir.

- Bu sebeple, bizim bu tür adamların hiçbir zaman kanatlanmamış ve kanıtlanmayacak “teorilerini” zorlama yorumlarla İslam’la uzlaştırmanın bir manası yoktur.

İslam’ın ortaya koyduğu gerçek açıktır: Kabirde olan cesetler bir gün yeniden ruhlarla birleşecek ve yeniden diriltilecektir. Bu gerçeklerin “oyuk dünya” teorisine ihtiyacı yoktur...

“Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur” olduğunu belirten Efendimiz (asm)'in bu açık beyanı karşısında bu teorinin ne değeri var ki…

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun