Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. (Enam, 6/67) ayeti, günümüzde geldiğimiz bilgi seviyesince anladığımız ve daha ileride anlayacağımız gerçeklerin varlığına işaret ediyor olabilir mi?

Tarih: 01.09.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili surenin 66-67. ayetlerinin tam meali şöyledir:

“Bu, hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki: “Ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır; Siz de yakında öğrenirsiniz.”

Bu ayetten anlaşılıyor ki, zamanla ortaya çıkan bazı gerçekler ışığında ilgili ayetlerin manası daha iyi anlaşılır. Yani “Zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşiyor, remiz ve işaretleri daha açığa çıkıyor.”

İbn Abbas ve daha başkaları ayetten şunu anlamışlardır; Kur’an’da verilen her haberin gerçekleşeceği bir zaman mutlaka gelecektir.(İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

Tabii ki, ayetten ilk anlaşılması gereken husus, ölüm ötesinde yapılacak bir hesabın varlığına yapılan vurgudur. Kur’an’a inanmayan, onun haber verdiği hesap gününün olacağına inanmayan inkârcılara özellikle bir tehdit ve uyarı söz konusudur.

Bununla beraber, Kur’an’ın dünyada gerçekleşecek ve gözler önüne serilecek hakikatlerinin ortaya çıkacak bir zamanının olacağına dair işareti sezmek de mümkündür.

“İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz ki onun (Kur'an'ın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması, yetmez mi? “(Fussilet, 42/53)

mealindeki ayetin vurgusu da, söz konusu ettiğimiz ayetin bu işaretini pekiştirir mahiyettedir.

Alimlerin belirttiği gibi, bu ayette vurgulanan husus şudur: İster dünya ister ahiretle alakalı olsun, Allah’ın Kur’an’da haber verdiği her şey bütün gerçekliğiyle mutlaka zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Her haberin vukuuna dair belirlenen bir zaman vardır, o zaman geldiğinde ilgili gerçek de olduğu gibi ortaya çıkacaktır.(bk. Beğavî, Enam, 6/67. ayetin tefsiri).

İlave bilgi için tıklayınız:

Kuran-ı Kerim Her Zaman Taze ve Gençtir

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun