Hayvanları kısırlaştırmak günah mı?

Tarih: 20.07.2023 - 09:37 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayvanların iğdiş edilmesi yani kısırlaştırılması konusunda İslam âlimleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

Abdullah b. Ömer (r. anhüma), Resul-i Ekrem’in (asm) atların ve diğer hayvanların iğdiş edilmesini yasakladığını haber vermektedir. (bk. Müsned, II, 24)

Şafi âlimlerinden Nevevi, eti yenmeyen hayvanların iğdiş edilmesinin haram, eti yenenlerin ise küçükken câiz, büyüyünce haram olduğunu nakleder. Ancak bu görüşün dayanağı veya bu ayırımın sebebi hakkında bilgi vermez. (Şerḥu Müslim, IX, 177)

Maliki âlimlerinden Kurtubî, besi ve benzeri bir fayda söz konusu ise bazı âlimlerin hayvanların iğdiş edilmesini câiz gördüğünü belirttikten sonra farklı görüşleri de nakleder (el-Cami, V, 390).

Hanefî mezhebinde, atların iğdiş edilmesi hususunda caiz veya haram olduğu şeklinde iki rivayet vardır. Diğer hayvanlar için ise bu işlemin bir fayda temini veya bir zararın önlenmesi maksadıyla yapılması durumunda caiz, aksi hâlde haram olduğu ifade edilmiştir.

Hanbeli mezhebinde bir görüşe göre semizleşmeleri için koçların iğdiş edilmesi câiz, bir görüşe göre ise atlarda olduğu gibi mekruhtur.

İğdiş edilmiş hayvanların kurban edilmesi bütün mezheplerce câiz görülmüştür.

Öyle anlaşılıyor ki; hayvanın iğdiş edilmesini kabul etmeyenler bu işlemi hayvana eziyet, Allah’ın yarattığı şekli değiştirme ve tabii dengeyi bozma olarak görmektedirler.

Kabul edenler ise bu işlemin sırf hayvana eziyet veya putperestlik dönemi kalıntısı bir âdet olarak yapılmasının câiz görülmeyeceği ve yasaklayıcı rivayetlerin böyle bir maksada matuf olabileceği, meşru bir yarar sağlaması hâlinde ise caiz olması gerektiği noktasından hareket etmektedirler.

Şu hâlde, hayvana, sahibine veya topluma faydası olacaksa, eziyet etmeyecek bir yöntemle o hayvanı kısırlaştırmanın günah olmayacağı söylenebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Evcil kedileri kısırlaştırmak caiz mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun