Haram para ile yapılan camide namaz kılınır mı?

Tarih: 22.08.2006 - 19:19 | Güncelleme:

Soru Detayı
Burada mafya bazı çıkarlar ve bilmediğimiz nedenlerden dolayı muhteşem bir cami yaptırttı. Ama caminin haram parayla yapıldığını düşünüyorum.Bu camide ibadet edilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Haram parayla yapılan camide namaz kılınabilir; burada kılınan namaz geçerlidir.

İmam-ı Nevevî ve Gazâlî gibi fakih ve bilginlerimiz meyhane, kumarhane ve genelevi gibi bir yeri çalıştırıp para kazandıktan sonra tövbe etmek isteyen kimselerin nasıl bir yol takip edeceğini belirterek şöyle diyorlar:

"Önce samimi olarak nedamet ederek içinde bulunduğu gayrimeşru işi bırakıp, ileride tekrar böyle bir günaha dönmeyeceğine dair azmedecektir." 

"Sonra elinde bulunan meşru olmayan malın sahibi belli ise kendisine geri verecektir. Şayet mal sahibi belli değilse Müslüman bir emirin eline vermek suretiyle köprü, yol, kışla ve cami gibi amme maslahatına harcayacak veya fakirlere dağıtacaktır."

"Şayet güvenilen bir emir bulamazsa, içinde bulunduğu yerde bulunan âlim, dindar ve emin bir kimseye verecektir. O da yukarıda belirttiğimiz şekilde harcayacaktır."

"Emin bir kimse de bulunmazsa bu takdirde bu işi bizzat kendisi yapacaktır."

"Eğer o maldan başka meşru bir serveti yoksa o da diğer fakirler gibi bir kısmından istifâde edebilir. Bu takdirde, fakir için haram değil, helâldir."(el-Mecmu'u, IX/388). 

Böyle bir serveti yakmak veya yok etmek caiz değildir. 

Hülâsa; meşru olmayan bir serveti elde tutmak dînen caiz değildir. Sahibi belli ise sahibine, yoksa cami, yol, köprü ve hastahane gibi âmme maslahatına ve fakirlere verilmelidir.

Böyle bir para ile yapılan camide namaz kılmak caizdir. Yalnız söz konusu olan adamın sevabı yoktur. Çünkü para onun değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun