Haram parayla yapılan camide namaz kılınır mı?

Tarih: 27.08.2006 - 22:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

İlk başta şunu söylemeliyim: Sizin yazdığınız gibi, bahsettiğim mafya tövbe etmiş değil ve gayrimeşru biriktirdiği malı hala yemeye ve helal olmayan işlerine devam ediyor. Yine de o kişinin yaptırdığı camide namaz kılınır mı? Şayet ediliyorsa, aklıma ister istemez şu sorular geliyor:

1. Yani böyle yapan insan, bu olayı meşrulaştırmış olmuyor mu?
2. O halde ben de banka soyup malımın zekâtını vermek, insanları gasp edip hacca gitmek istiyorum; olur mu?
3. Kul hakkı olmayan mala (amme malı) nasıl sahip çıkabilir?

Soruma geçiştirerek cevap vermemenizi temenni ederim. Çünkü, vereceğiniz bu cevaptan büyük bir cami cemaatı etkilenecek ve büyük bir vebal gerektiren bir cevabı onlara ileteceğim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Burada vurgulanan kişinin tövbe edip etmemesi değil, haram parayla yapılan camide kılınan namazın geçerliliğidir. Bu işin fıkhi yönüdür. 

Esas itibarıyla böyle bir parayla cami yapılması tavsiye edilmez. Eğer cami yapılmışsa artık burada kılınan namazlar geçersizdir denmez. Çünkü namazın sıhhat şartları vardır, bu şartlar tamam olduğunda namaz geçerli olur. Bu sıhhat şartları içinde ise namaz kılınan mescid veya caminin helal parayla yapılmış olma şartı yoktur. Camide kılınan namazın sahih olmasında, bu işi yapan kişinin diğer gayrimeşru davranışların caiz olduğu manası çıkmaz.

Meseleler birbirine karıştırıldığı zaman yanlış sonuçlar ortaya çıkar. Haram para kazanan günahkâr olmuştur. Günah işleyen bir adam mesela; hacca gitse onun hacca gitmesi günahlarını meşruşlaştırmaz.

Başka bir örnek; bir adam içki içip aynı zamanda namaz kılıyorsa "sen içki içtiğin halde namaz kılıyorsun, namaz kılmakla içki içmeyi meşrulaştırıyorsun" diye bir mantık yürütülmez. İçkinin günahı ayrıdır, namazın sevabı ayrıdır. Kötü örnek örnek olmaz.

Bu cevap ilmi heyetimizden Halil GÖNENÇ hocamıza aittir. Yine ilmi heyetimiziden Mehmet PAKSU hocanında benzer bir cevabı vardır, şöyleki:

Bu meselede iki husus dikkate alınmaktadır: Birincisi, haram yoldan kazanılan paranın harcandığı yer; diğeri de böyle bir parayla yapılan camide namaz kılınması...

- Haram parayla yapılan camide namaz kılınır mı?

Bir defa, bu paranın kendisini hayır müesseselerine harcamak caizdir. Caiz olunca, içinde namaz kılmanın da mahzur teşkil etmeyeceği ortaya çıkar. Aslında temiz olduktan sonra yeryüzünün her tarafında namaz kılınır, her taraf mescittir. Namaz kılınması caiz olmayan yer, temiz olmayan yer, necis olan yerlerdir.

Gayrimeşru yoldan elde edilen kazanç her ne kadar haram sayılsa da, bu haramlık kazanan kimseye aittir. Bu parayla alınan inşaat malzemesi temiz, döşenen halı temiz, namaz kılınan yer temizdir. Namaz kılmaya mâni olan bir durum yoktur.

“Mescid-i Dırar” buna benzemez. Çünkü Asr-ı saadette Medine’de münafıklar tarafından inşa edilen bu mescidin yapılış maksadı, Müslümanlar arasında bir ayrılık, bir fitne çıkarmaya yönelikti. Hata binanın kendisinde değil, kullanılışında idi. Yani, her ne kadar adı mescit ise de, maksat onu bir “nifak üssü” olarak kullanmak, “mescit” mefhumunu âlet etmekti. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bunu hemen yıktırdı.

Halbuki bahsettiğimiz yoldan kazanılan parayla yapılan camilerde, diğer camilerden farklı bir şey yapılmamakta, namaz kılınmakta, ibâdet edilmektedir.

Burada şu hususu da hatırlamak lâzım:

Böyle haram yoldan para kazanan kimse, bir hayır müessesesi yapmak istiyorsa, ilk başta bu parayı camiye değil de, köprü, yol, çeşme gibi diğer hayır yollarına vermesi tavsiye edilir.

Şunu da ilâve edelim ki, haram parayla cami yapan kimse, bu işinden dolayı hiçbir sevap kazanmaz, hiçbir hayır elde etmiş olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun