Hangi mezhepte gusül abdestinde ağzı ve burnu temizlemek farz değildir; bu mezhebe uyarak da abdest alınabilir mi?

Tarih: 07.07.2006 - 11:17 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şafii mezhebinde ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Bu mezhebde guslün farzları şunlardır:

1. Niyyet getirmek.
2. Vücut üzerinde varsa necaseti gidermek.
3. Vücudun bütün kıllarını ve derisini su ile yıkamak.

Taklid: Bir veya birkaç mesele hakkında bir müctehidin -delilini bilmeden- içtihadına göre amel etmektir. Taklid için dil ile bir şey söylemek îcâb etmez. Kalben niyet etmek kâfidir.

Taklid, müctehid için haram, müctehid olmayan kimse için bir müctehidi taklid etmek vaciptir.

Akıl ve baliğ olan kimsenin amel ve taat hayatına başladığı zaman, bugün mevcut olan dört hak mezhepten birisini taklid etmek hususunda serbesttir. Sonra istediği zaman da muvakkat veya sürekli olarak başka bir mezhebe geçebilir.

Taklidin altı şartı vardır:

1. Bir meselede bir mezhebi taklid etmek için, o meselede o mezhebin şart ve vaciplerini bilmek. Meselâ, bir Şafî olan birisi, abdest hususunda Hanefî mezhebini taklid edecekse, abdestin şart ve vaciplerini Hanefî mezhebine göre bilmesi ve onlara riâyet etmesi gerekir.

2. Vukudan sonra olmaması.

3. Keyfî ve kolayını yaşamak için değil, meşru bir sebebe binaen taklid etmek,

4. Şâfi'î ve Hanefî gibi müctehid-i mutlak veya Ebû Yusuf ve Muhammed ve Müzeni gibi müctehid fil' mezheb veya Kerhî ve Nevevî gibi müctehid fi l mesa'il gibi bir müctehidi taklid etmek.

5. Telfık etmemek. Meselâ, bir kimse Şâfiî mezhebini taklid ederek başının dörtte birini değil, onda birini mesh eder. Sonra Hanefî mezhebini takliden de eli yabancı bir hanıma dokunur ve böylece namazını kılarsa, namazı sahih değildir. Çünkü abdesti ne Şâfiye göre ne de Hanefî'ye göre vardır.

6. Bir mezhebi taklid eden kimsenin, kadı / hakimin hükmüne muhalefet etmemesi. Eş-Şeref el-Barizî vel 'İzz bin Abdusselâm gibi ulemâ, muayyen bir mezhebi taklid etmek gerekmez, demişler ise de ulemânın çoğu belli bir mezhebi taklid etmenin lüzumlu olduğunu söylüyorlar. Ancak avam tabaka fıkıh meselelerinde mümeyyiz olmadıkları için, müftünün fetvasına göre hareket edeceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun