Hakka suresinin 8. ayetinin hikmeti nedir?

Tarih: 23.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hakka sresinin 8. ayetinde Ad kavmi hakkında
"Şimdi onlardan arta kalan bir şey görüyor musun?" buyrulmuş. Ancak arkeolojik çalışmalarla bu şehirden kalan harabeler bulunabiliyor.
- Bu ayetin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Onlardan geriye kalan bir fırka ya da bir kişi görüyor musun? Herhangi bir kalıntı diye açıklandığı gibi; herhangi bir kalıcılık diye de açıklanmıştır. Bu durumda: "Geriye kalan" buyruğu mastar anlamında "fail" veznin­de bir lafız olup -bu yönüyle- "akıbet ve âfiyete benzemektedir. İsim olma­sı da mümkündür. Yani sen onlardan kalan bir kimse görüyor musun?

İbn Cüreyc dedi ki: Onlar yedi gece ve sekiz gündüz boyunca Allah'ın gön­derdiği rüzgar azabı içerisinde hayatta idiler. Sekizinci gün akşamla birlik­te hepsi öldüler, İşte yüce Allah'ın: "Şim­di onlardan geriye kalanı görüyor musun?" buyruğu ile "onların meskenlerinden başka bir şey görülmez oluverdi" (Ahkaf, 46/25) buyruğu bunu anlatmaktadır.

Onlardan geriye kalan birini görüyor musun? Veya onlardan herhangi bir iz buluyor musun? Kuşkusuz onlar, son şahsa kadar helak olmuşlardır. Nitekim Yüce Allah meâlen, "Bunun üzerine on­ların evlerinden başka bir şey görünmez oldu." (Ahkaf, 46/25) buyurmuştur.

Onlar, o azabın bir bulut şeklinde vadilerine doğru yayıldığını görünce: "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur." dediler. Bunun üzeri­ne Hud, onlara şöyle dedi: "Hayır, o, hemen inmesini istediğiniz şeydir. O, bir rüzgârdır. Onun içinde, Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecek can yakıcı bir azap vardır." Bunun üzerine bir anda onlar o hale geldiler ki, evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz, suçlu kavmi böyle ce­zalandırırız.

Âllah Teala, Âd kavmini helak etmek için yaşamış oldukları vadinin üzerine azabını bulut şeklinde göndermiştir. Bunu gören Âd kavmi, kurak bir mev­sim yaşadıkları için "Bu bize yağmur yağdıracak birbulultur." demişler ve kendi kendilerine sevinmişlerdir. Hud (a.s.) ise onlara "Bu, sizin acele olarak istediği­niz azaptır. Bu, içinde can yakıcı azap taşıyan bir fırtınadır." dedi. Bu fırtına, Rabbinin emriyle her şeyi harap etmektedir. Böylece Hud kavmi tamamen helak olup gitti. Evlerinden başka ortada hiçbir şey kalmadı. Evet, Allah, zalim kavmi işte böyle cezalandırır.

Fiziksel yapıları gelişmiş olan Âd Kavminin çok hareketli, mücadeleci ve çalışkan oldukları sanılmaktadır. Ne var ki, Allah'ın kahredici azabı ve hükmü inince, ne kaba kuvvetin, ne taşlan yontup şekillendiren sanatın ne de inşa edilen sarayın bir yararı olur. Her biri çürümüş kof hurma kü­tükleri gibi yerden yere vurulur.

Geriye ise, yıkık evleri, taş toprak yığınları, kırık dökük sütunları, yü­zükoyun devrilmiş putları kaldı; ilâhî hüküm, azıp sapıtan bu milleti helak olma çizgisinde yakalayıverdi. Bir hafta süreyle onlara korkunun en beteri yaşatıldıktan sonra, yerlebir edilip canları cehenneme sevkedildi.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun