Hacca giden kişiyle, oraya hediye hatim gönderilir mi? Herkes bir cüz okuyarak hatim yapılmış olur mu?

Tarih: 10.12.2006 - 00:19 | Güncelleme:

Soru Detayı
Burada bazı bayanlar cüz dağıtıp, hatim edip, bu hatmi hacca giden kişiye verip oraya hediye gönderiyoruz diyorlar, efendim sorum şu; böyle bir adet doğru mudur, bida mıdır? Selam gönderiliyor da hatim neden gönderilmesin, diyorlar. Kısaca, herkes cüzlerini okuyarak hatim oluşturulur mu? Oluşturulursa hatim birisi aracılığıyla hediye gönderilir mi?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Birisine hatim bağışlamak için, mutlaka canlı olarak birini göndermek gerekmez. Hatim okunur ve niyet edilerek istenilen kişiye veya yere bağışlanıp hediye edilebilir. Bu şekilde bağışlanan hatim onlara ulaşır.

Ancak hacca giden bir kişiye hatmi verip oraya hediye olarak göndermenin de dinen sakıncası yoktur; buna bid'at denmez.

Bir kaç kişinin Kur'an cüzlerini paylaşarak okuduğu Kur'an hatminin sevabı, bütün okuyanlara eşit miktarda verilir ve bu şekilde hatim olur.

İslam dini, ibadetlerin cemaatle yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine dokuz değil, yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Nitekim okuduğumuz bir Fatiha'yı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

Nur Külliyatı'ndan “İhlâs Risalesinde” bu hakikat şu misâlle çok güzel aydınlatılır:

"Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Bediüzzaman, Lem’alar)

İlave bilgi için tıklayınız:

Cüz dağıtıp hatim yapmanın geçerli olmayacağını iddia ediyorlar. Doğru mudur?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun