Farklı yerlerdeki insanların Kur'an cüzlerini paylaşarak hatim sevabı alması ile ilgili hadis ya da ayetler var mı? Hatim için cüzleri paylaşanların aynı mekanda olma şartı var mı?

Tarih: 25.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Farklı yerlerdeki insanların ortak hatim indirmesinde bir sakınca yoktur. Bu şekilde de hatim indirilebilir.

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Yasin suresini okuyun." [Ebu Davud, Cenaiz 24, (3121); İbnu Mace, Cenaiz 4, (1448).

Hadiste, "muhtazara okuyun" demiyor, "ölülerinize okuyun" diyor. Alimler çoğunlukla "ölüler" tabirinden ölüme yaklaşanları yani muhtazarları anlamış ise de, bazıları zahirî manayı esas alarak ölülere okumayı esas almıştır. Ama, "en doğrusu her ikisinin de kastedildiğini anlamaktır" diyenler de olmuştur.

Bir kısım Hanefiler bu hadise dayanarak "Kişi amelinin sevabını bir başkasına bağışlayabilir, ameli kıraat, namaz, oruç, sadaka, hacc, hangi çeşitten olursa olsun farketmez." diye hükmetmiştir.

Mu'tezile "Kişi için ancak çalıştığı vardır." (Necm, 53/39) ayetini göstererek itiraz etmiş ise de, ulema mukabil deliller zikrederek Mu'tezilî görüşü reddetmişlerdir (Feyzu'l-Kadir 2, 67). (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 15/238-239.)

Bunun gibi bir gurup toplanıp Kur'an hatmi yapsa her birine bir hatim sevabı gidebilir. Çünkü hadisten de anlaşıldığı üzere insan bir amelinin sevabını başka bir kimseye hediye edebilmektedir. Ayrıca cemaatle yapılan ibadetlerdeki faziletin fazla olmasıyla ilgili hadisler de bu konuyu desteklemektedir.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Kur'an cüzlerinin dağıtılarak hatim indirilmesi uygun mudur?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun