Kur'an cüzlerinin dağıtılarak (paylaşarak) hatim indirilmesi uygun mudur?

Soru Detayı
Bu tarz uygulama eski zamanlarda ve Peygamberimiz (asm) zamanında da var mıydı? Cüzlerin dağıtılarak okunmasının makbuliyet delili nedir? Bu ve buna benzer sevap ortaklıklarının sünnette ve Kur'an'da yeri nedir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Toplu halde hatim indirme Peygamberimiz (asm) döneminde yapıldığına dair bir rivayet bilmiyoruz. Ancak böyle bir uygulama caizdir.

İslam dini ibadetlerin cemaatle yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun en açık bir delili, cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine dokuz değil, yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Nitekim okuduğumuz bir Fatiha'yı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

Nur Külliyatı'ndan “İhlâs Risalesinde” bu hakikat şu misâlle çok güzel aydınlatılır:

"Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar, Yirmi Birinci Lem'a)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun